zaterdag 7 juli 2018

Moeras

Woudaap en Roerdomp 
In de vroege morgen zijn de uitgestrekte rietlanden en hooilanden van het Nationaal Park Weerribben - Wieden mysterieus mooi.
De mist trekt op uit dit waterrijk gebied van plassen en sloten.
We moeten er even vroeg voor uit om te zien hoe de nacht moet capituleren voor het ochtendgloren (dagenraad)
Muziek: https://youtu.be/JmnYqKl1LzE
Weerribben - Dagenraad
Watergebied - Moeras
-
Het mooie laagveenmoerasgebied is een habitat voor allerlei planten en dieren. De zeer zeldzame grote vuurvlinder (die ik helaas niet tegen kwam) oranjetipje en zilveren maan.  De zwarte stern ..blauwborst roerdomp ..otter boommarter ..  Planten als koekoeksbloem moeraskartelblad galigaan moerasmelkdistel moeraswolfsmelk parnassia en groenknolorchis komen er voor.
-
-
Boompieper
Woudaapjes - Verdronken Bos
Door een combinatie van diep en ondiep water in de omgeving zoals hier rond de verdronken populierenbos bij de 'Zuidplas" die ik eerder die week bezocht. Kunnen vogels een strenge winter overleven. Hier zien we de roerdomp woudaap ijsvogels baardmannentjes snor en blauwborst op een relatief klein stukje natuurgebied.
Verdronken Populierenbos.
Schapen in de mist
-
De Weerribben
Koekoek - Weerribben
 Dit is een jonge koekoek van dit jaar .. de volwassen koekoeken
zijn alweer naar Afrika. Deze jonge koekoek kan wel tot september blijven .. voordat hij ook richting Afrika gaat. Staat als kwetsbaar op de Rode Lijst.
Boomvalk - Weerribben - Wieden
Wandelaar
Varen Weerribben - Fluisterboot
-
Met de fluisterboot varen we door bos riet en hooiland ..De rust en het gevoel van vrijheid is heerlijk.
We varen langs orchideeën kattenstaart dotterbloem moeras-vergeet-mij-nietje snoekkruid lis enz. De libellen zijn druk bezig met de voortplanting.
Nachtschade - Solanum
 Roerdomp
Roerdomp Geluid - Didelidoe
De Roerdomp heeft graag oud riet ..langs water of langs ruigte.
 We krijgen hem zeker in de zomerperiode maar weinig te zien. Meestal moeten we het doen met zijn opvallende hoemp geluid wat op het geluid lijkt van het blaasinstrument 'Didelidoe'! ..

Molen - Weerribben
-
Het is altijd mooi om dieren in de mist te fotograferen .. Koeien en schapen zijn er dan ook gelukkig genoeg. en zo kunnen we veel fotograferen in een kort tijdsbestek.
-

Torenvalken ..

Blauwborst
Jong - Blauwborst
Woudaap
-
We vinden in het moeras veel bedreigde kwetsbare en zeldzame vogelsoorten. Er is eigenlijk nog altijd behoefte aan moerasgebied waar rust en geen verstoring voorkomt. Het verbinden en een goed beheer is van essentieel belang.
-
Jong van Woudaapje
Meerdere fotografen staan te kijken als het jong zich even laat zien. Hij reageert niet op het geratel van camera's ..maar verder het riet uit komt hij niet.
Woudaap
Knobbelzwaan
Hier in het verdronken populierenbos moeten de jonge pullen nog goed oppassen voor de vraatzuchtige blauwe reigers. Niet zo heel lang geleden verdween er een gezonde meerkoet in de keel van een reiger. Dus het is echt oppassen voor deze vogels die als het waren met mes en vork rondvliegen.
Buizerd ..
Ooievaars en Blauwe Kiekendief