maandag 27 november 2017

Algemeen Belang in Natuur

De vos staat bovenaan de voedselketen .. en heeft buiten de mens .ziektes en andere vossen ..geen natuurlijke vijanden. Het aantal vossen in een gebied is afhankelijk van het aanbod voedsel. 
Een teveel aan vossen bestaat dan ook niet echt in de natuur.

-
-
Het gaat dan om de vraag hoeveel zijn er gewenst. En kunnen we dan het advies over de gewenste populatie met een gerust hart overlaten aan beheerders boeren wildbeheereenheid jagers/wild-beheerders en jachtgezinde ambtenaren?
-
-
-
Als we van de geschiedenis moeten leren .. dan dacht ik het niet. Niet de vriezer centraal stellen .. maar de natuur. En niet de fouten maken die we al eeuwen maken. Namelijk de belangen van Jagers en Jachtgezinde als waarheid aannemen.
-
-
-
-
Ja .. Jagers en boeren hebben in het verleden wat dieren afgeschoten onder het mom van teveel/schadebestrijding. In 1600 moest zelfs het Konijn in het duingebied uitgeroeid worden.  
-
-
-
De Bruine Beer moest het ontgelden..De Wisent  ..Ook de Wolven waarvan de laatste begin 19de eeuw werden gedood. Gelukkig komen ze langzaam vanuit Duitsland weer naar Nederland. De Lynx sinds 1890 maar hij staat voor de grens ..en de Wilde Kat ..Eland ..Oeros .. enz,
-
-
-
Maar ook kleinere roofdieren werden bestreden .. zoals de Bunzing ..Boommarters ..Wezel ..Hermelijn ..Steenmarters .. Otters enz. Eigenlijk alles wat maar enigszins eetbaar ..concurentie van jagers of schade veroorzaakte werd vogelvrij verklaart.
 -
-
Sinds 1990 gaat de populatie van de wilde eend  hard achteruit .. zelfs met 30% .. Uit een studie van Sovon Vogelonderzoek Nederland  blijken  klimaatverandering en jachtdruk niet de boosdoener te zijn. Toch plaatste de Faunabeheereenheid  in het Faunabeheerplan Algemene Soorten (Noord - Holland) gewoon de Wilde Eend op de lijst. (:
-
-
Roofvogels brachten schade aan het jachtwild en vanaf de 18de eeuw werden ze via een premieregeling bestreden. In de 19de eeuw keerde men jaarlijks premie's uit voor zo'n : 260 Buizerds ..450 Haviken 3200 Sperwers ..900 Wouwen ..2200 Valken en 40 Arenden.
-
-
En Kraaiachtigen Vinken Houtsnippen Spreeuwen Mussen Eenden Houtduiven ..Ganzen Zwanen enz... de zogenaamde lastige vogels moesten met hand en tand bestreden worden. Zelfs Korhoenders vraten soms teveel dennenknoppen en moesten soms bestreden worden.
-
-