vrijdag 4 augustus 2017

Schade?

Ik had het er pas met iemand over  ..
Je moet een beetje fantasie hebben .. maar stel ..
Stel dat je de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) met al zijn dieren kon afsteken en naar het midden van de Noordzee kon slepen. En we keken er twintig jaar niet naar om ..
WAT DENKT U? ....
-
Dat het zonder jacht en zonder inmenging van de mens helemaal fout zou gaan?
-
Denk het niet ...Grazers ..prooidieren predators  ... ze zouden in een juist aantal aanwezig zijn. Jacht .. veroorzaakt juist pieken en dalen .. en verstoord het natuurlijk evenwicht. 
Snoek
-
Dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen zouden kunnen optreden. Winters en voedselaanbod gaan grotendeels bepalend worden.  Ook speelt de grondwaterstand .. stikstofdepositie ..en klimaatverandering een rol (Eigenlijk ook problemen die gerelateerd zijn aan de mens) 
-
Dodaars
En hoe groot of hoe klein zo'n gebied ook is .. er ontstaat balans ..En in die balans speelt de macht van de sterkste de slimste.Schade? ..dat woord kent de natuur dan niet.  Ik denk ook niet dat ze de mens snel zullen gaan missen :) 
-
 -
Ja..Jagers roeptoeteren even het woord schade ..en ze krijgen vrij baan.
Natuurlijk zijn het de jagers die de schade aan de natuur veroorzaken ... het natuurlijk evenwicht verstoren .. met hun visie van aantallen ..in plaats van dat aan de natuur over te laten.
Argusvlinder

Zo mogen er  in Noord Holland tien dierensoorten zonder ontheffing geschoten worden ..Houtduif ..Kauw ..Vos ..Zwarte Kraai ..Ekster ..Gaai .. Knobbelzwaan ..Meerkoet ..Spreeuw en Konijn ..
Argusvlinder
Juveniel Gekraagde Roodstaart
Naast het bovengenoemde vrijgestelde soorten ..moet er nog verder gekeken worden naar de Wilde Eend .. Ook Fazant Smient Haas en Nijlgans 
Vos - Damhert
De Vos is vogelvrij .. en nog eventjes en ze gaan weer verder met afschot van Damherten in de AWD
Zwijnen Reeën Edelherten Ganzen Marters Verwilderde Katten ja zelfs de Das is niet meer veilig voor het legioen jagers. We kunnen beter een lijst van dieren maken die niet geschoten worden 
(Dat is dan een stuk kortere lijst)
-
-
Precieze cijfers van wat er in Nederland geschoten wordt is niet bekend  .. jagers hebben er belang bij dat soms lage en soms hoge aantallen genoemd worden .. er zijn zo'n 30.000 jagers. En die praten dan over eerlijk vlees .. geplukt uit de natuur ..
-
 .. en volgens de Dierenbescherming worden er jaarlijks 1,1 miljoen vogels en zoogdieren bij wijze van hobby en voor de consumptie gedood.
en zo'n 600.000 dieren in het kader van schadebestrijding.
-
(Deze foto is uit archief)
We gingen vandaag om herten te zien die hun gewei aan het vegen waren .. maar helaas was dat nog niet aan de orde .. deze onderste foto .. is dan ook uit archief.