woensdag 23 augustus 2017

Bandheidelibel

De Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) staat op de Rode Lijst als : Niet meer bedreigd. Vrij zeldzaam ..maar algemener wordend. 
Het is nog niet zolang geleden dat de soort voor het eerst werd waargenomen in Nederland .. dat was in 1983. Waarnemingen boven de grote rivieren zijn er pas na 1995. (opwarming van de aarde)De bandheidelibel overwintert als ei onder water ....in het voorjaar zullen de larven uitkomen.
Die worden nimfen en sluipen (uitsluipers) in het voorjaar uit en worden libel.
Na het uitsluipen leven ze als libel een paar weken tot enkele maanden. Ze zijn dan goed waar te nemen ..  Het enigste wat dan telt is voortplanting. 
De bandheidelibel vliegt van half juni tot half oktober.
Wespspin / Tijgerspin (Opwarming van de aarde)
De eerste waarneming van de Wespspin of Tijgerspin in Nederland was dus net drie jaar eerder dan de eerste waarneming van de bandheidelibel ..namelijk in Waterop - Gulpen 1980.
(Tijgerspin of Wespspin - Icarus  (Links Tijgerspin 2016)
-
 Vroeg in de morgen gaan Cees van Ginkel en ik naar de plek waar de bandheidelibel zit  ..Bert en Ina zijn ook ter plekke... Natuurlijk is een laag standpunt het mooist .. zeker met opkomende zon.
Maar ja .. ik ben ook geen twintig meer :)
-
Look around me ..I can see my life before me 
Running rings around the way ..I used to be.
I am older now ..I have more than what i wanted.
But I wish that I had started ..Long before  I did.
-
-
-
Ik pak regelmatig even m'n rust .. en zoekt de laagste plek. 
Dat is in dit gebied dan ook het vochtigste gedeelte ..en dat is dan weer minder.  
Zelf laag staan en een grotere afstand nemen werkt voor mij het beste.
Zuidelijk Spitskopje - Conocephalus discolor (Mannetje)
We kennen 16 soorten sabelsprinkhanen in Nederland ..waarvan een paar zeldzaam.
In Nederland komen zo'n zeventig libellensoorten voor  .. en dan zijn er echte libellen en juffers ..
Ik denk dan aan de uitspraak : "Je kunt het maar beter geloven dan natellen." 
-
Qua grote ..lijkt dit wel de grootste die er te zien is ..
Daarom ga ik er gemakshalve vanuit dat het de Oeverlibel is ..maar hou me er niet aan vast.
-
-
Zelf gaat mijn voorkeur uit naar de twee foto's hierboven. Het verschil van mannetje en vrouwtje is goed
te zien. Vrouwtje heeft een geel kenteken het mannetje een rood.
-
Steenuil
De zon is fel aan het worden .. en de dauw trekt weg ..Na afscheid van Bert en Ina genomen te hebben ..Gaan we naar het "Park De Hoge Veluwe" .. en rijden langs de uiltjes .. 
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus
Reegeit
Groot Dikkopje - Ochlodes sylvanus
Bruin blauwtje - Aricia agestis
Ik denk even iets bijzonders te hebben ,, maar bij nadere inzien lijkt het een oud bruin blauwtje 
-
Mestkevers..
Je moet ze alles voorkauwen die mestkevers .. Het zijn gewoon planteneters die herbivoren (planteneters) nodig hebben. Ze laten planteneters het gras voor verteren.
-
Heivlinder - Hipparchia semele
Heivlinder.
In Nederland staat de vlinder op de Rode lijst als gevoelig. Waarplant van de heivlinderrups zijn roodzwenkgras struisgras en dravik.
Vrouwtje en Mannetje Heivlinder
Beschadiging van ouderdom? 
Met hun prachtige kleuren en het fladderen in de lucht associëren we vlinders met sprookjes .. fantasieën en elfjes achtige wezens ... Daarbij doen ze geen vlieg kwaad.
-
Ook de libel valt in die categorie ..maar kijk uit want in werkelijkheid is het een moordmachine die zijn prooi uit de lucht plukt met een slagingspercentage van maar liefst 97 procent.  Dus we mogen blij zijn dat hij zo klein is .. :) ..
-
Nawoord:
De bandheidlibel en de tijgerspin zijn prachtige voorbeelden van het verschuiven van habitat door de opwarming van de aarde .. zijn ze dan niet welkom? ..Is het aan ons om te bepalen wie hier welkom is of niet ..natuur kent geen grenzen .. Wanneer ben je als migrant een exoot en wanneer krijg je een generaal pardon?