zaterdag 19 augustus 2017

Kalmthoutse Heide

Vandaag: 18 augustus 2017 gaan we weer eens op pad met .. Frans (De bekendste boswachter van Brabant) Geert Harry Ghita Ank Frans en ik.  We bezoeken dit maal het natuurgebied / grenspark "De Zoom - Kalmthoutse Heide" we nemen de ingang aan de Belgischekant.  ..Ingang; De Vroente Putsesteenweg 129 Kalmhout.-
Onderweg naar het centrale deel van het heide gebied ..lopen we door bosgebied  ..zien we droge en vochtige heide ..psammofiele heide ..dopheide ..grasland ..stuifduin ..landduinen en vennen.
Zwavelzwam - Laetiporus sulphureus
Chicken of the woods ..zegt Frans Kapteijns .. we proeven allemaal een flintertje van deze zwavelzwam .. En inderdaad smaakt hij lekker vlezig en naar kip.

-
Boven (Cirkel der natuur/ Ank) 
We wisten dat het er aan zat te komen .. één flink buitje en we zouden het daarna droog houden. Even schuilen onder een paar bomen .. en dat was het dan maar weer ..  (Foto Links Frans Geert Harry en Ghita)
Hooibeestje
Zelfs het hooibeestje hield zich tijdelijk angstvallig vast aan de heide ..
om niet veel later weer vrolijk weg te fladderen 
-
-
Hond Schaapsherder..
Afgelopen winter is 15 ha omgevormd naar een halfopen landschap met open plekken. De open plekken bieden heel wat kansen voor het herstel van heide  omdat er nog kiemkrachtige zaden aanwezig zijn onder de humuslaag. die zaden wachten op licht warmte water om te kiemen.
-
Schaapherdershond  
Eergisteren 16 augustus 2017 zijn ze begonnen om in het gebied 
dennenstrooisel en graslaag te verwijderen.
-
In de droge delen gebruiken ze een choppermachine die de strooisellaag vermalen ..direct opzuigen en afvoeren. De lager gelegen delen zijn veel te nat voor de choppermachine. Daar gaan ze met een rupskraan de strooisellaag plaggen en afvoeren. (schrappen van strooisellaag)
Rood Bekertjesmos
Ze verwachten hierdoor de komst van Klokjesgentiaan ..Heideorchis ..Beenbreek
Heivlinder - Hipparchia semele
Hij is hier op z'n plek ... Afwisselende heidelandschappen.
Op de Rode Lijst als gevoelig!
Gladde Slang
In dit natuurgebied is het mogelijk één van de drie reptielen soorten te vinden in de heide ..
De Gladde Slang Adder en Levendbarende hagedis ...Net na de regenbui lag hij uit de dekking van de heide om zich op te warmen .. 

-
Hij was duidelijk nog niet goed opgewarmd en ging dan ook traag de dekking van de heide weer in ..  Natuurlijk zijn dit van die mooie momenten in de natuur. Het is voor mij nu de tweede slang dit jaar en dat is dan ook gelijk voor mij een record.
Gladde Slang 
We komen later iemand tegen die zich met het telemetrisch onderzoek bezig houdt met onderzoek van de slangen in dit natuurgebied. Zo volgen ze verschillende slangen die ze een zender opgeplakt hebben ..dat is voor deze reptielen die er een verborgen levenswijze op na houden ..noodzakelijk
-
Frans Kapteijns ...Veenmos - Sphagnum palustre
Veenmos groeit aan de bovenkant door ..terwijl de onderkant afsterft. Het veenmos kan extreem veel water opnemen en drukt dus door de zwaartekracht op de afgestorven plantenresten. Rechts: Veenpluis of Wollegras 
Heksenboter - Fuligo septica  
Dit is een slijmzwam .. en kan zich verplaatsen Hij groeit uit tot plasmodium en heeft een groot aantal celkernen en kan zich op eigen kracht verplaatsen.
Heksenkruid - Circaea 
Heksenkruid : Heksen die heksenkruiden mengen in hun kookpot met het doel om regen en donder op te roepen. De heksenkruiden bevatten een stof die een hallucinogene verdovende geneeskrachtige rustgevende werking had.
Ja ja .. we komen ook om veel te leren.. 
Galappel ..
Uit Galappels van eikenbladeren werd in het verleden inkt van gemaakt ..  door toevoeging van ijzer sulfaat. Links: De Ananasgal of  eikenroos veroorzaakt door galwesp Andrcus foecundatrix
Eikennapgalletje.
Knoopgalletjes
Rodekoolzwam - Laccaria amethystina
Dit paarse zwammetje is een zwam uit de familie van de fopzwammen. Het klinkt misschien niet echt respectvol. maar fopswam zegt iets over de moeilijkheidsgraad van determineren en de kleur.
Boomkruiper
Paring Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 
Een klein vlindertje .. uit de onderfamilie van de zandoogjes. Waardplant .. zijn grassoorten ..Zwenkgras ..Schapengras ..Beemdgras. ... Na afloop nog gezellig een biertje gedaan en heerlijk gegeten ..het was super om weer bij elkaar te zijn in dit prachtige natuurgebied .. bezocht te hebben.