dinsdag 12 juli 2016

Vossenjacht =Plezierjacht

De Vos ligt al eeuwen onder vuur .. Pro jacht mensen en jagers halen alles uit de kast om het afschieten van vossen goed te praten.
En gek genoeg blijft de politiek ..de jager geloofwaardig vinden.
Weer toont onderzoek aan dat vossenjacht ..totaal geen zin heeft!...   Vossenjacht = Plezierjacht!-
(Last van vliegen)
Het jagen op vossen blijkt ..in tegenstelling tot wat sommige jagers
beweren ..zinloos en averechts te werken ...is de conclusie van een onderzoek van professor Stephen Harris van de universiteit van Bristol.
Vossen zijn geen plaag ..dus afschieten heeft geen zin en heeft daarnaast geen kleinere vossenpopulatie tot gevolg. Het doden van de dieren kan er juist voor zorgen dat hun aantal stijgt.
-
-
-

Eigenlijk niets nieuws onder de zon .. J.L .Mulder kwam na
  onderzoek in Meijendel en Berheide (Rapport Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ook al in 2000 tot de conclusie dat:vossenstand gereguleerd wordt
- "De vossenpopulatie vertoont allerlei kenmerken die erop duiden dat het aantal vossen op dit niveau op natuurlijke wijze gereguleerd wordt"
-
-
Roofdieren hebben een bepaalde oppervlakte nodig om genoeg
voedsel te vinden. Dat "territorium"verdedigen ze tegen vreemde soortgenoten ..Zijn alle territoria bezet ..dan is er veel voedselconcurrentie en krijgen de vossen minder jongen. 
En de overlevingskans is dan een stuk kleiner. Juist jacht veroorzaakt pieken en dalen ..en verstoort het evenwicht in predatie.
Sabelsprinkhaan
Professor Harris is expert op het gebied van vossen ..Hij bestudeert ze al 50 jaar en heeft ontelbare publicaties op zijn naam staan over vossenecologie ..gedrag en predatie.
-
-
-
Helaas luisteren ze in de politiek niet naar dit soort adviezen ..het zou ze eens stemmen kosten.
Zelfs partijen die zich christelijk noemen .. houden zich vast aan belanghebbende en pro-jacht mensen. (ik vraag me af hoe je dar mee boven komt?) 

Punt is .. Sinds de vossenjacht in Schotland (2002) Engeland en Wales (2005) officieel verboden werd ..is het aantal vossen gedaald .. In tegenstelling tot de verwachtingen van de pro-jachtlobby.
-

Dit onafhankelijk verslag toont dat het doden van vossen ..nutteloos en contraproductief is. Er is dus geen reden ze te bejagen ..behalve voor plezier.
-
-
De smoezen die de pro-jachtlobby gebruikt om de zogenaamde
sport te rechtvaardigen ..zijn uitsluitend gebaseerd op mythes en eigenbelang!!!

-