maandag 25 juli 2016

De Rechter Beslist

Het laatste woord is aan de rechter!
De rechter gaat beslissen of de ontheffing op het jachtverbod wel terecht is afgegeven .. Als dat zo is ..dan worden er duizenden gezonde damherten doodgeschoten.
1 oktober start het jachtseizoen ..een maand daarvoor doet de rechter uitspraak.
Bastgewei ..
1) Is er te weinig eten in de AWD? : Nee er is voldoende voedsel .. en nu ze waarschijnlijk *tijdelijk de koeien en schapen uit de Amsterdamse Waterleidingduinen gehaald hebben .. is het voedsel aanbod niet bij te eten.
 *tijdelijk ..want anders hadden ze ook afrastering in het gebied weg kunnen halen.
Iedere afrastering die niet noodzakelijk is ..is er één teveel tenslotte!
Harkwesp (Bembix rostrata)
Eén van de grootste graafwespen .. Alleen op zanderige schrale terreinen
Foto onder: graaft naar haar nestkamer ..die ze bij ieder bezoek weer afsluit.

2) Laatste telling eind maart ..in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Boswachter Leo van Breukelen) 3.067 Damherten en 4 Reeën. Met het aantal reeën ben ik het al niet eens ..ik heb zelf al bewijs van meer reeën in het gebied ..maar dat even buiten beschouwing gelaten.
Harkwesp Gravend 

De reeën stand is inderdaad teruggelopen. Dat komt door grotere aantal struinende bezoekers ... een ree heeft veel meer last van stress en vluchtgedrag. Ze komen dan ook nog enkel voor in gebieden met veel dekking.
Ochtendlicht.
De AWD is relatief klein stuk duingebied ... waar dan zeg maar geen of nauwelijks reeën voorkomen.
De rest van onze duinen ..denk aan 'Meijendel' 'Berkheide' en "NPZK' waar struinen verboden is ..komen ze nog in grote aantallen voor.

Grote Lijster 
De Grote Lijster is één van de grootste zangvogels uit de fam. Lijsters.
De reeën dichtheid in Nederland neemt zelfs toe en jagers en WBE zien zelfs noodzaak om reeën te
jagen in het kader van verkeersveiligheid .. Nee ..dat mag geen reden wezen om gezonde damherten af te schieten!
De Grote Lijster (Zweefvliegveld Langevelderslag) 
.3) Iedereen weet dat door een hoge begrazingsdruk ..dieren en planten kunnen verdwijnen uit een gebied ...maar ook dat er dieren en planten zijn die juist profiteren van een verhoogde graasdruk per vierkante meter.
 Daarmee is juist de awd (klein stuk duingebied) een uniek gebied in de kuststrook ..en werkt het juist positief voor de Nederlandse biodiversiteit.
-
4) Winters en Voedselaanbod zomerperiode (vetreserve) bepalend
voor de populatie .. Beheerder moet zich gedragen als predator en verzwakte dieren afschieten. Vroegtijdig reactief beheer!
5) Zoals de Faunabescherming aangeeft (Harm Niessen) 
"Laat de herten lopen .. meestal gaat het goed met de natuur ..en zo niet dan is dat pech voor over tien jaar" ..Geef het de kans .. (voldoende voedsel en gezonde dieren ..dan ga je niet schieten)
-
Rugstreeppad - Bufo calamita
Bioloog Frans Vera (Ecoloog ..gefascineerd door het idee dat de natuur door natuurlijke processen weer in de benen te krijgen is) ..is door de Faunabescherming als deskundige ingezet in de rechtszaak om afschot van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te voorkomen.
Rode Lijst - Gevoelig
Spitser
Zit mijn vader hier tussen?
6) De meerwaarde van de damherten.
Veel mensen komen van ver om de damherten in de awd te zien  ...ook al is er bij hun in de buurt ook een bos. Kinderen en volwassenen vinden het een geweldige ervaring om in een bos damherten tegen te komen.
Keizersmantel 
De Keizersmantel leeft in bossen met veel viooltjes en wordt zo nu en dan als zwerver in Neder;land waargenomen .. waardplant = bosviooltje en maarts viooltje
Deze zeldzame zwerver komt nu veel voor in de AWD
De vos pakt soms een kalfje..
Roodborsttapuit
Ik denk persoonlijk dat de natuurbeleving en het aantal bezoekers zullen dalen bij afschot.
Een handtekeningenactie leverde ruim 17.000 handtekeningen op tegen het afschieten van 2.400 damherten. ( dat zijn er echt heel veel ..en hoofdzakelijk van bezoekers van de awd.
Hoornaar (Vespa)
Eén van de grootste wespen van Europa ..
Ze vangen grote hoeveelheden insecten om ze vervolgens te voeren aan hun larven.
7) Ik hoop dat de rechter de juiste beslissing neemt ..En een onafhankelijk bezoek brengt aan de awd
De enigste reden die ik kan bedenken om de damherten af te schieten ... heeft te maken met het (r)ecoduct "Zandpoort" ..Die de AWD met NPZK verbind. Herten van de awd zijn daar niet welkom!
Eikenpage
De Eikenpage is volgens de Vlinderstichting een vrij schaarse standvlinder die voorkomt in het binnenland en in de duinen ..in de awd zeven op één plek waargenomen ..ik had hem helaas alleen met vleugels open.
We wachten het af .. in de hoop dat gezond verstand wint .. 
(AWD met Kees H.)