donderdag 9 juni 2016

Meikever

Het mannetje van de meikever heeft langere voelsprieten ..
Hij heeft 7 bladen en het vrouwtje 6 bladen. De bladen staan als een waaier aan het uiteinde van de kop ..Het is hun reukorgaan.

(Mannetje Meikever)
Ze komen eens in de drie/vier jaar massaal uit de grond.. In de tussenliggende jaren zijn ze veel minder massaal aanwezig. In "meikeverjaren" wanneer ze zich massaal vermenigvuldigen .. Kan het gebeuren dat in één nacht een hele boom kaal gevreten wordt.
De meikever komt in de lente uit de grond ..geslachtsrijp worden ze pas na 10/15 dagen ..
Het vrouwtje zet ongeveer zo'n twintig eitjes af ..en dat doet ze zo'n twee drie keer.
Daarna sterft ze.
Ook de Libel gaat een paar dagen na de voortplanting dood ..
Je zou bijna denken ...plant je niet voort en je hebt het eeuwige leven.
maar zo werkt het niet :)
-
Dat de natuur alles zelf regelt ..is goed te zien bij vossen. In het nest sterven er al veel jonge welpen ..Mede door onderlinge concurrentie Zeker als in een gebied weinig voedsel te vinden is ..Vooral de wat kleinere vrouwtjes sterven eerder .. zodat er een overtal van mannetjes ontstaat De daaruit resulterende scheve geslachtsverhouding is groter naarmate de populatiedichtheid hoger is.
De Moervossen passen zich aan ..aan het voedsel aanbod.
Bij minder voedsel zijn de worpen kleiner of ze slaan zelfs een geheel jaar over.
duinparelmoervlinder
Deze vlinder is best lastig te fotograferen ..En eigenlijk is hij
mooier met zijn vleugels dicht dan open. Gelukkig hebben we er de tijd voor genomen om hem te fotograferen. En heb ik hem zowel met open vleugels als met dichte vleugels.
Boomkikker
Soorten komen en soorten gaan ..en dat proces lijkt steeds sneller te gaan.
Naast een natuurlijk proces ..zijn er de laatste jaren soorten die mogelijk door menselijk handelen in het duin zijn terecht gekomen.
De Boomkikker komt zowel in de Amsterdamse Waterleidingduinen Meijendel en Berkheide voor.
Ook de Vroedmeesterpad (Meijendel) komt er voor en is waarschijnlijk uitgezet door een bioloog.
Veldwaarnemingen van Hazelworm Ringslang en Zwarte Rattenslang (Noord Amerika) en Gewone Koningsslang (eerste waarneming 2007 Meijendel) zijn gedaan.
 Ook de Boommarter is zo'n soort .. en waar zien we tegenwoordig geen Geelwang Roodwang schildpadden? 
Koekkoek
Ja ja .. in juni ..Heeft wat weg van een Parasolzwam .
De Boomkikker en de Meikever ..kregen extra aandacht ..
Bosmeikever ( Melolontha hippocastani)
Het is ook maar een kleine periode dat je de Meikever kunt fotograferen ..
In ieder geval dit jaar zelfs in juni :)
Vossen in de duinen
De vos stierf in de duinstreek uit in de 15de eeuw tussen 1924 en
1968 waren er acht meldingen van een vos .. waarschijnlijk ontsnapt uit gevangenschap Vanaf 1968 is de vos weer permanent aanwezig in de duinen.
De sterfte in het eerste levensjaar  (inclusief neststerfte) wordt geschat op 60%
Langs de provinciale weg de N206 zien we ook regelmatig vossen aan de kant van de weg .. in deze tijd kan dat ook ten kosten gaan van populatiegroei.
Distelvlinder ..
-
Het was een mooie middag in de Amsterdamse Waterleidingduinen  Gezellig met Cees en Ida van Ginkel en Ghita Pluijmaekers. Ook leuk om weer eens veel oude bekenden tegen te komen in de awd.