woensdag 22 juni 2016

Reeën Populatie Amsterdamse Waterleidingduinen

De Ree kwam in Nederland omstreeks 1875 niet voor buiten Limburg en de Veluwe. In de Voornse duinen aan de Noordzeekust werd in 1940 voor het eerst een reebok waargenomen.
In het begin van de jaren zestig kwam er een aanzienlijke populatie reeën voor in de AWD. En ook een kleine populatie van zo'n 15 damherten. ( die verhoudingen zijn nu wel anders)


Reeën stellen zo hun voorwaarde aan hun leefgebied ..ze zijn erg kieskeurig qua voedsel deze knabbelaars ..ze eten bramen bessen twijgen scheuten knopjes grassen kruiden en loten van bomen en struiken. Maar ze zijn ook erg stressgevoelig. Dus moet er voldoende dekking aanwezig zijn.
Jaren geleden zag je nog grote groepen reeën in de Zeereep ..
Maar de populariteit van dit natuurgebied .. in combinatie met het vrij struinen...
ging ten koste van de Ree ..Ze trokken meer richting "Langevelderslag" ..op zoek naar dekking.
Reegeit.
Damherten namen hun plaats in ... Verstoring in het gebied "Eiland van Rolvers" koste ook een kleine populatie hun biotoop ..Ook rechts van Ingang "De Zilk" Gebied "Diepe Del" en "70 Bunders" was een tijd lang een populair biotoop voor reeën ..Die ook door verstoring/struinen is teruggelopen.
-
Dit zijn misschien wel allemaal nakomelingen van Trees ..Trees is een reegeit en ze werd op 20 oktober 2000 gevangen bij de "Berg van Doris" ("Diepe Del") ( Links Reegeit in Varens)

Ze kreeg een zender om ( ze was ouder dan twee jaar) Een volwassen Reebok Rik genaamd kreeg in diezelfde maand ook een zender. (Links Archief Afdruk Zender Rechts Archief Zender Beukenlaan )

-
Een paring tussen Rik en Trees werd in 2007 waargenomen. Natuurlijk ging Trees ook regelmatig even de bloemetjes buiten zetten met andere bokken die het waagde om het territorium binnen te komen.
Helaas namen ze in die tijd geen bloed af voor DNA 
Dan hadden we nu nog kunnen achterhalen of dit vandaag nakomelingen zijn  van Trees en Rik.
Zeg maar de Adam en Eva van de AWD.
Specht
-
-
Even voor de duidelijkheid ...er is voldoende voedsel ..sterker nog Er is meer voedsel dan andere jaren ..zeker nu schapen en koeien zijn uitgenomen. Daarbij zijn er veel waarnemingen gedaan van damhert kalfjes die door top predatie van de vos aan hun einde kwamen ..
-
Ja..De natuur doet het prima onder reactief beheer (afschieten van verzwakte dieren die normaal gesproken de winter niet doorkomen) .. een beheerder gedraagt zich in zo'n geval als predator.
Hopelijk gaan ze inzien dat afschot (Oktober) zeker niet noodzakelijk is.
Nee ..en dat weten ze zelf ook wel ..maar (r)ecoduct "Zandpoort" moet open ..
en daar zijn de damherten uit de awd niet welkom.
AWD ...met Kees
-
We zagen nog een reegeit met ree kalfje ..Ze wisten de dekking snel te vinden ..Hier in het gebied met hoge varens is er genoeg dekking. Dat is de reden dat hier nog een kleine populatie aanwezig is.      Het heeft totaal niets te maken met de damherten. Maar puur door verstoring ...het vraagt om meer of grotere rustgebieden die niet toegankelijk zijn. En echt lik op stuk bij overtreding!