dinsdag 17 mei 2016

Reebok Bastgewei

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ..16 Mei 2016.
Herman en ik zijn getuigen van een spectaculaire zonsopkomst in de awd ..We staan hier in het gebied "Paardenkerkhof"
(sub gebiedje "7 Hondjes) bij Ingang "De Zilk" ...Als het spektakel begint!De dag gaat het gevecht aan met de nacht..en smijt met kleuren.
Tegen beter weten in probeert de nacht nog met donkere wolken de dag te slim af te zijn. 
Uiteindelijk gaat de dag winnen ..weet ook de nacht.
-
De nacht moet in de zomerperiode langer wachten om zijn slag weer te kunnen slaan.Ja..in de zomerperiode is de dag dominant ..En wij? .Wij moeten in deze tijd vroeger op om dit schouwspel vast te leggen. Hier en daar valt er een druppel water ..of zijn het zweetdruppels van de twee vechtersbazen? De vlag gaat uit.
De nacht blaast wat stoom af ..en kiest het hazenpad ...
-
Konijnen... Ze werden altijd door jagers gezien als een plaag ..en moesten
met hand en tand bestreden worden .. eigenlijk uitgeroeid worden. zoals zoveel dieren. En na een uitbraak van myxomatose en VHS begon men het zwaar bestreden konijn in de duinen te missen ... Ja..Pas toen begreep men dat het konijn belangrijk was om het gebied open te houden.
Pimpelmees in de meidoorn.
Het is de bedoeling om vandaag naar het meer zuidelijke gebied "Toortsenvlak" te gaan.
In dat gebied vinden we nog heide ..Het plaggen in dat gebied gebeurde vroeger met de hand ..
Cees Langeveld heeft daar met vrijwilligers het gebied bewerkt met heggenscharen om vergrassing tegen te gaan en de heide een kans te geven. Eigenlijk niet te doen ..later werden daar schapen uitgezet. ( Om één of andere reden dit jaar voor het eerst niet )
De varens zijn in de schaduw van het bos al mooi groen ..
Maar buiten het bos zien we nog veel restante van de oude varens ..
Hier en daar schieten ook hier de varens uit de grond.
Reebok - Vegen Bastgewei
Dit is een jonge reebok ..hij veegt zijn bastgewei pas half mei ..De volwassen mannetjes hebben die periode al achter de rug .. Deze heeft in de periode van bastgewei voorzichtig gedaan ..er zijn geen vergroeiingen te zien aan het gewei. Nog een kwestie van een dag of twee en hij heeft zijn gewei schoon geveegd .. dat doet hij trouwens tegen takken of jonge boompjes 
Het afsterven van de dode huid jeukt ..en irriteert de reebok.
In de meidoorn het vrouwtje roodborsttapuit ..
Maar ook het mannetje ..
Reegeit..
Zanglijster
In de eerste uren van de dag ..lijken de vogels wel een concert te geven .. Ze kunnen geen hekwerk neerzetten zoals de mens ..en dan moet je maar met zingen je territorium aangeven .. In de vroege morgen heb je daar de tijd voor ..straks als alles droog is..dan moeten er insecten worden gevangen ..
Kneu
Damherten
Gekraagde Roodstaart jong
Roodborsttapuit..
-
Het bastgewei van de damherten beginnen al te groeien.. volwassen mannetjes hebben het eerst hun
gewei geworpen ..en daar zie je het bastgewei al doorbreken en groeien. Hier en daar heeft een spitser nog zijn gewei.. foto rechts:hert rechts .. Heeft net z'n gewei geworpen.
Vrouwtje Roodborsttapuit
Ze zat er zo mooi bij!
-
Het was qua afstand een korte wandeling ..waar we lang over gedaan hebben.
Dit gedeelte van de awd is nu zo mooi ..