zaterdag 5 maart 2016

Belang van Grazers

Baardmannetjes profiteren van periodiek optredende gunstige omstandigheden ..En kunnen meerdere broedsels in één jaar groot brengen. En daar komt nog bij dat de jongen die in het eerste broedsel worden groot gebracht ...dat zelfde jaar nog weer een nest jongen groot brengen. 
Mede door de Oostvaardersplassen beleefde de baardmannetjes een enorme opleving ..
Deze toename in Flevoland zorgde er voor dat andere natuurgebieden werden gezocht en bevolkt door de baardmannetjes. 
Nu zijn wat dat betreft de Oostvaardersplassen van ongekende waarde wat vogels betreft
En dan heb ik het niet alleen over de terugkeer van de zeearend die in 2006 een nest bouwde en een jong groot bracht.
De onwaarschijnlijk hoge aantallen broedparen van vogelsoorten zoals .. rietzanger ..snor ...kleine karekiet ..baardman ..blauwborst ..roerdomp ..bruine kiekendief ..lepelaar .enz.
=
Voor deze soorten waren de Oostvaardersplassen een reservoir van waaruit andere natuurgebieden in Nederland en ver daar buiten werden bevoorraad ..Al eerder keerden de grauwe gans en de grote zilverreiger als broedvogel terug in de ovp ..We kunnen het nu niet eens meer voorstellen ...maar de grauwe gans verdween in 1935 (keerde in 1970 terug in de ovp) 
De grote zilverreiger keerde in 1978 terug 
Deze prachtige witte reiger verdween in het midden van de 19de eeuw
Een Witkopstaartmees in de Rietputten.
-
De natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen heeft aangetoond dat het aanwezig zijn van van het niveau in de organisatie van het voedselweb van grote planteneters wenselijk is voor het functioneren van een ecosysteem ..Zij zorgen voor een sterke wisselwerking 
-
Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben grazers als damherten een belangrijke rol in het ecosysteem ..helaas kijken veel mensen alleen naar (tijdelijke) schade.Terwijl het zich juist onderscheidt van andere natuurgebieden. Reactief beheer ..blijft in zo'n gebied noodzakelijk ..met afschot maakt men het gebied een eenheidsworst ..en daar hebben we al genoeg van aan de kust.
-
Vriendenclubjes van notabelen en jagers die slechts hun instincten/belangen volgen maken de dienst uit .. Ze insinueren dat de damherten schadelijk zijn voor het gebied. ..Maar dat doen ze te kust en te keur. Damherten ..Reeën ..Zwijnen ..Edelherten ..Hazen ..Konijnen ..Ganzen ..Kraaien ..Kauwen ..Houtduif ..Katten ..Vossen...enz. er valt altijd wel een reden te vinden om deze dieren in een kwaad daglicht te stellen ..en dan vinden we het gek dat de biodiversiteit verloren gaat. 
De Rietputten.