dinsdag 8 december 2015

Protest PvdD

De Partij voor de Dieren verwerpt de provinciale goedkeuring voor het doodschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en zal dat aanvechten.
De partij roept iedereen op maandagmiddag 25 januari 2016 om 13.00 naar het provinciehuis in Haarlem te komen als het onderwerp door Provinciale Staten wordt behandeld.
-
Ook de Faunabescherming en de Dierenbescherming zijn tegen afschot ..
De dierenbescherming heeft zelf 17.099 handtekeningen verzameld met een petitie tegen het afschieten van 2400 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ...
-
Gedeputeerde Jaap Bond ..Waternet en NPZK zijn voorstander van actief beheer ..Het ecoduct 'Zandpoort' die de AWD met NPZK verbind is daar de grootste reden van.
-
In het gebied NPZK doen ze aan afschot ..en zolang de verhouding
tussen deze twee gebieden te groot blijft ..weigeren ze het dure ecoduct voor damherten te openen .
-
In 2013 wordt de invloed van begrazing door damherten nog als positief omschreven ..
Zo staat in het advies van OBN-deskundigenteam Duin en Kustlandschap.
-
-
Dat de damherten er slecht aan toe zijn is een fabeltje ...er is voedsel voldoende Je moet de natuur zijn gang laten gaan .. voedsel in de zomer (vetreserves) en strenge winters zijn bepalend ..Niet op voorhand door afschot de kogel. Met reactief beheer (negatieve of positieve selectie) is daar sturing aan te geven.
-

Aantasting van de biodiversiteit wordt aangehaald als argument om de damherten in de Waterleidingduinen af te schieten ..In geen enkel van de voor het faunabeheerplan verrichte onderzoeken wordt geconcludeerd dat de biodiversiteit achteruit gaat door de damherten. 
-

Gedeputeerde Jaap Bond heeft in de Provinciale Staten geen antwoord kunnen geven op de vraag welk deel van de verdwenen biodiversiteit toe te schrijven is aan de damherten.
-
Diversen natuurwaarden ..zoals de beschermde grijze duinen en de bedreigde vlinder de Keizersmantel ..zijn juist afhankelijk van de herten.
-
De damherten houden verruiging tegen en spelen juist een belangrijke rol in de natuurlijke dynamiek van de AWD.
-
Tot 25 januari 2016