donderdag 24 december 2015

Beschermen Duingebied

We moeten zuinig zijn op onze natuur ..toch besloot de ministerraad om meer te gaan bouwen in en rond het duingebied ..
Twee maanden geleden startten zes natuurorganisaties de campagne "Bescherm de kust" tegen de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Zij vrezen dat de ongerepte kust verdwijnt nu er plannen liggen voor duizenden nieuwe vakantiewoningen en appartementen.
(Torenvalk)
Natuurmonumenten ..De Zeeuwse Milieufederatie ..Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland ..Stichting Duinbehoud ..Het Zeeuwse Landschap en Het Zuid-Hollands Landschap.
-
Deze organisaties roepen betrokken mensen op zich op  www.beschermdekust.nl  aan te melden als Baywatcher en zo de provincie ..gemeente en projectontwikkelaars aan te moedigen om tot een betere bescherming van de kust te komen.
-
De natuur in Nederland staat al zwaar onder druk ..en dat niet alleen door de aanleg van wegen en bouwactiviteiten .. maar ook door de 28.000 jagers die willen oogsten uit de natuur  ...en dan komen de jagers uit het buitenland er nog bij 
(Tafeleend)
Faunabescherming:  "Nederland in trek bij Amerikaanse ganzenjagers" zie: KLIK ... en dan komen de vele illegale praktijken van stropers daar nog bovenop.
(Brilduiker)
En dat alles onder het mom van eerlijk vlees .. Nou ..eerlijk?
(Smient)
(Kuifeend)
(Pijlstaarteend)
Steeds weer komen jagers met verhalen van de noodzaak van jacht ..en weten wat je schiet (aanspreken) Uit de praktijk zien we dat zoiets toch regelmatig fout gaat.
(Slobeend man)
Onder het mom van de populatie gezond houden ..schieten ze zieke en verzwakte dieren.
Toch schieten ze soms per abuis op een hond KLIK ..KLIK..en zien ze hem aan als vos of ree
Nou..dan vraag je je toch af  
(Slobeend vrouwtje)
Ook steeds meer mensen recreëren in de natuur ..Juist de unieke plekjes worden steeds meer overrompeld door mensen. Die belangstelling voor de natuur heeft natuurlijk twee kanten .. Het is geweldig die belangstelling voor de natuur ..maar wild krijgt zo weinig rust. Zelf ben ik een voorstander van een stiltegebied/rustgebied in het centrum van een natuurgebied ..Wild blijft zo zichtbaar voor publiek.