woensdag 20 mei 2015

Zandhagedis Paring

De Flora en Faunawet verbiedt onder meer het verstoren..verontrusten..doden..beschadigen..vernielen van beschermde dieren en planten De Zandhagedis is één van die beschermde diersoorten .. In het duingebied "Ruigenhoek" net buiten de AWD hield deze Zandhagedis (2001) de bouw tegen van 120 bungalows ..Ter compensatie kregen de gevangen zandhagedissen een stukje aangekochte grond ..en de bouw ging alsnog door.

-
Dieren als de Muurhagedis..Levendbarende hagedis (Rechts archief
foto Barneveld).. Ringslang.. Adder ..Gladde slang..  .Rugstreeppad (Links archief foto awd) ..Boomkikker (Onder archief awd) Bruine Kikker
Boomkikker (Archief AWD)
Salamander (Archief AWD)
Heikikker..Knoflookpad ..Vroedmeesterpad ..Kleine Watersalamander (Boven Archief AWD) ..Kamsalamander ..Vinpootsalamander ..en Vuursalamander zijn bedreigde diersoorten ..deze amfibieën en reptielen staan op de rode lijst.
Deze morgen gaan Herman en ik op zoek naar de Boomkikker en de Zandhagedis..
de boomkikker is een amfibie en de zandhagedis een reptiel..
Het zijn twee dieren die  de zon nodig hebben om op te warmen ..
-
Nu zijn de mannetjes van de Zandhagedis (ook wel Zandhagedis genoemd) ..op zijn groenst tijdens de paartijd ( April/Mei) ..  De paartijd duurt ongeveer een week of drie ..Ongeveer drie weken na de paring worden de eitjes afgezet in een holletje van zand ..gemiddeld worden er zo'n zes eitjes gelegd. die na ongeveer 60 dagen uitkomen. 
-
De paring heeft wel wat weg van een gevecht.. het mannetje bijt het vrouwtje in de flanken en kromt zijn lichaam zo dat de cloaca's van de dieren in contact kunnen komen .. omdat een hagedis een dubbele penis heeft (hemipenis) kan via beide zijden contact worden gemaakt.
De lange staart zit bij hagedissen en reptielen namelijk in de weg..
De paring kan enige minuten duren ..
En meerdere pogingen ..kunnen worden ondernomen..
Na de paring blijft het mannetje een aantal dagen bij het vrouwtje ..
om te voorkomen dat andere mannetjes met haar paren.
Omdat het vrouwtje negen dagen parings-bereid is ..paart zij vaak met meerdere mannetjes en is het nageslacht het resultaat van meerdere paringen.
-
Vijanden van de Zandhagedis zijn o.a. ..Vogels..Reigers Ganzen Klauwieren Uilen Kraaien en RoofvogelsMaar ook de Vos weet er wel raad mee ( Foto's van vos met zandhagedis uit archief AWD)