vrijdag 15 mei 2015

Arkemheen-Eemland

We (Ghita Cees en ik) gaan s'morgens vroeg naar één van de oudste polders van Nederland.. Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder ..en dat betekent een weidegebied met hoge waterstand en veel plas-drasgebiedjes ..Dit gebied is van ongekende waarde voor weidevogels ..en daarom ook een Natura 2000 gebied.
Als we aankomen in de polder ..hangt er een deken van mist over de weilanden..
Toch is het zicht goed ..en dan is het heerlijk fotograferen ..zonder horizonvervuiling..
De Koeien staan niet in de mist maar voor de mist..
-
Koeien in de wei ..en grote percelen weilanden waar met een uitgestelde maaidatum ..De jonge weidevogels (pullen) de kans krijgen om op te groeien.. maakt dit gebied tot een toplocatie
De zon komt op ...
-
Bezoekerscentrum Arkemheen Nijkerk (Stoomgemaal) in de mist .. Op zaterdag 23 mei kunnen bezoekers bij het Nijkerkse stoomgemaal Arkemheen weidevogelmelk proeven. Op deze dag zijn er van 11.00 tot 16.00 uur allerlei vogelactiviteiten in het kader van de Nationale Vogelweek Zie: www.vogelweek.nl 
Tureluur
Het is een vogelbroedgebied ..helaas trekt de vos zich hier niets van aan ..Vroeger waren hier in dit gebied geen vossen ..maar na een jaar met strenge vorst kwamen ze over het ijs vanaf Flevoland naar Arkemheen .. En natuurlijk gaat dat ten kosten van de broedparen in dit gebied ...
Daarom is het ook een lastige discussie ...toch blijf ik van mening dat de mens niet moet ingrijpen ..We moeten het natuurlijk evenwicht de tijd gunnen ..Met afschot raak je niet van het probleem af ..De vossen krijgen dan meer jongen ..Een hogere waterstand is beter voor de weidevogels en maakt dat de vos geen droge burcht kan maken ..Werkt beter dan afschot.
Grutto
De Grutto ..De Ambassadeurs van het poldergebied Arkemheen ..Van de wereldpopulatie grutto's broedt de helft in Nederland ..wat dat betreft moeten wij als Nederland  de verantwoording nemen om dit soort in stand te houden en dus rekening houden met het maai-gedrag om zo de broedparen te beschermen.
Boerenzwaluw
In Arkemheen gaat u zeker ook de boerenzwaluw zien ..het lijkt wel of onder elk bruggetje een boerenzwaluw nest zit .. Ze hebben er zichtbaar geen probleem mee as je ze vanuit de auto van dichtbij fotografeert ..
Huiszwaluw
Een modderige plas aan de kant van de weg .blijkt een ideale plek te wezen om modder als bouwmateriaal voor de nesten van de huiszwaluwen te voorzien... Ook dit was uit de auto vandaan ..ideaal te fotograferen.. Zelf had ik deze huiszwaluwen nog nooit op de foto gezet ..dus daar was ik wel erg blij mee.
Kievit met jong..
Dit was weer zo'n heerlijk moment ..
Nu zijn pullen altijd leuk om te fotograferen ..maar zo dichtbij ...
Dat is natuurlijk top ..
Graspieper ..met langpootmug..
De Fazant mannetje
En het vrouwtje ...Ze kwamen zelfs op ons aflopen.. :)
Rietgors ...Hier hoorde we ook de grote karekiet ..maar helaas kregen we die niet voor de camera..
We zagen hem wel heel even ..En horen was zeker geen probleem ..wat ging hij tekeer..
Karre ..karre ..karre kiet ..je hoort me wel ..maar ziet mij niet... en dat klopte :)
Visdiefje ...geeft visje..
-
Maar niet van harte lijkt het ..
maar uiteindelijk gaf hij toch het visje weg..
Bosuil
Weidebeekjuffer..
Het was een geweldig mooie en gezellige dag met Cees en Ghita ..
Arkemheen is zeker een gebied wat u eens moet bezoeken..
Wants in de achtertuin ..De groene stinkwants..paring
De wantsen paren met hun achterlijven tegen elkaar ..Na de paring worden de eitjes afgezet ..
waaruit tenslotte de kleine wantsjes (nimfen) komen