vrijdag 13 maart 2015

Lepelaars Haarlem

In 1970 was de lepelaar bijna verdwenen uit Nederland ..Maar tegenwoordig broedt hij weer op verschillende plekken in ons land.. hier in de Buitenliede (Natuurgebiedje Haarlem) dichtbij een snelweg..spoor ..woonboten ..tankstation ..fietspad en een waterweg met veel pleziervaart.. ja..juist op deze plek maken de Lepelaars dankbaar gebruik van de nesten van de Blauwe Reigers
-
De Buitenliede ligt langs de rand van een oude strandwal..Het is een zeer drassig gebied waar schoon .. zoet kwelwater wordt aangevoerd Dat zorgt ervoor dat er hier plantensoorten groeien die niet vaak voorkomen in een moerasbos ..Het broekbos behoort tot de 20 meest waardevolle moerasbossen in Nederland vanwege de afwisseling van zwarte els ,,zachte berk ..ruwe berk ..zomereik met klimop ..hulst en witte klaverzuring in de ondergroei
Deze was bezig met een tweepersoonsbed ..
en had wel een hele grote tak meegenomen
.Hij bleef overal achter haken ..
Maar ja ..de aanhouder wint
In dit bos broeden sinds 2004 Lepelaars..
Vooral de oude nesten van de Blauwe Reiger vinden ze interessant .. 
 In de jaren zestig waren er nog maar 150 paartjes over ..
Dat aantal is gestegen naar meer dan 2000 
Hier in het gebied Buitenliede broedden in 2011 zo'n 25 paar
Hoeveel er nu broeden is mij niet bekent ...maar ik verwacht toch wel het dubbele
Het is nog vroeg in het jaar en ik schat dat er nu al zo'n twintig zaten..
In de maand Juli vliegen de jongen uit .. dus voor die tijd nog maar eens naar dat mooie gebiedje
Ook de reigers waren druk in de weer om hun nest te bouwen of te verbouwen..
Het terrein Buitenliede is niet toegankelijk voor publiek ..het is trouwens te moerasachtig 
Het betreden van het gebied is ook niet nodig ..vanaf het fietspad zijn ze goed te zien ..
Ja ..er zitten natuurlijk altijd takken in de weg ..maar nu zijn ze gelukkig nog kaal..
Straks als de bladeren aan de bomen komen is het wat moeilijker om ze te fotograferen.
Ik ga zeker nog eens terug dit jaar ..want het is natuurlijk genieten daar.