woensdag 25 maart 2015

Natuur Naast De Deur

De Damherten zijn een duidelijke meerwaarde voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ... Maar men ziet ze toch liever niet in de bebouwde kom van Zandvoort. Het Zandvoort College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de herten binnen de bebouwde kom te gaan afschieten ..Een petitie om dit te voorkomen heeft al zo'n 3000 tegenstanders opgeleverd 
Petitie : KLIK
Tijdens een debat in de gemeenteraad melde burgemeester Niek Meijer dat er geen herten worden afgeschoten ..zolang er geen duidelijkheid is over aansprakelijkheid ..Ze lopen via het strand om het hekwerk heen ..en zorgen voor gevaarlijke toestanden op de weg.
Het besluit is volledig in het verkeerde keelgat geschoten van inwoners van Zandvoort..
..Het gaat de Zandvoortse bevolking veel te ver 

Het Zandvoortse college heroverweegt haar besluit nadat het tijdens een informatiebijeenkomst 10 maart ...waar ook de Partij voor de Dieren Statenlid Bram van Liere aanwezig was ..op forse kritiek van bewoners stuitte. Ook vanuit de politiek is er bezwaar tegen het besluit.
Ook in de AWD is het gevaar voor de herten niet geweken ...

Wildbioloog Geert Groot Bruinderink (KLIK) :"Bejaging is funest voor het
herstel van de natuur" Een pervers gevolg van grootschalige bejaging is dat de reproductiesnelheid van de hoefdieren kunstmatig wordt opgevoerd.  
Dieren in het wild zijn geëvolueerd in een omgeving met periodieke voedseltekorten ..Het gevolg van voedselgebrek is dat ze in een spaarstand raken ..waarin hun energiegebruik daalt naar 13% van het jaarlijks gemiddelde


-

Een ander natuurlijk proces betreft de verminderde vruchtbaarheid
van de vrouwtjes die bij vermagering optreedt. Als de verhouding tussen spierweefsel en vet verschuift in de richting van spierweefsel ..vindt op een bepaald moment geen eisprong meer plaats en worden de vrouwtjes niet vruchtbaar.
Ze slaan dan een jaar over met het krijgen van een jong .. Dat is een intern mechanisme van aantalregulatie in relatie tot de draagkracht van een natuurgebied.
Voor de winter 2012 / 2013 was het "Vinkenveld" de verzamelplek voor de geweidragers.
Na deze strenge winter ..waarbij veel herten stierven ..(juist in het gebied "Vinkenveld") ..omdat de weilanden waren afgesneden door een hekwerk..
-
En zoals verwacht ...de damherten hebben even de tijd nodig gehad om te anticiperen ..Nu zien we de geweidragers in het zuidelijke deel van de awd . en de hindes nemen het gebied "Vinkenveld" meer in handen ..   ( Dinsdag 24 Maart 2015 met Kees H.)