woensdag 11 maart 2015

Onderweg

Onderweg ben ik zigeuner.. onderweg ben ik een kind
Van de rusteloze wegen op vier wielen ..welgezind
Op vier wielen wil ik vluchten weg uit dit nauwe vaderland
Door het bergland en de rotsen ..door den bos en waterkant
-
Onderweg daar zit je veilig ..onder uw blikken autodak 
Je mag jodelen en zingen.. in uwe rammelende rammelbak 
Onderweg leer je vergeten ,,gisteren ligt ver achter u

En voor morgen nog geen zorgen ..onderweg is't altijd nu
Je passeert langs kathedralen ..en je duizelt keer op keer
Van die stoutmoedige dromen ..van die bouwers van weleer
En zo leer je blind vertrouwen ..vordren ondanks brute peg
Wuif veel liever dan te vloeken ..naar de kinders langs de weg
En je loopt door de paleizen ..met uw hoofd vol romantiek
Maar uit krotten en ruïnes klinkt er klaaglijke muziek
Deelt uw brood met lotgenoten zoveel zwervers grauw van vel
Langs de gloeiende wegen ..steden vol kommer en kwel
-
Onderweg op markten en pleinen..vind je volk..mild en gastvrij
Dat schenkt u met handen en voeten zoete vruchten allerlei
En zo vind je ook uw geliefde met nog jaren voor de boeg

Van uw teder zacht beminde ..daarvan krijg je nooit genoeg
Onderweg ben je nomade ..soepel plooiend ..speels van geest
Geef u over aan de genade ..je wordt vrij en onbevreesd
Want je botst met tegenstrevers ..elkendeen zegt zenne zeg
Leer geduldig incasseren ..van tegenliggers onderweg
Los van vastgeroeste ideeën ,,onderweg plukt je den dag
Pelgrim ben je heel je leven ..vordren doe je liefst zigzag
Haast u ..haast u uiterst langzaam..want het einddoel is bekend
Daar valt weinig van te zeggen ..niet bepaald een happy end
(2007 Melissa en Celina)
Ooit als kind ben ik vertrokken ..zonder route ..kaart of plan
Onderweg al heel m'n leven..wat is daar de zin toch van
Onderweg stel je geen vragen .voor hoe lange nog en waarom?
Onderweg ben je zigeuner Je reist voort en je ziet niet om ..ziet niet om ..ziet niet om  ( Tekst Willem Vermandere - Onderweg)