donderdag 19 maart 2015

De Beestige Brug (Suske en Wiske)

"De Beestige Brug" is een educatieve strip waarin Suske en Wiske
en hun vrienden aan den lijve ondervinden hoe het is om in Vlaanderen een dier te zijn ..Deze problematiek is ook in Nederland aan de orde ..Een versnipperde natuur ..Ecotunnels ..Paddentunnels ..Eekhoornbruggen en oversteek plekken voor Otters kunnen daarom van grote betekenis zijn .. 
"De Beestige Brug" kwam tot stand in samenwerking met het departement Leefmilieu ..Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en vestigt de aandacht op het belang van natuurverbindingen voor dieren ..

Via ecoducten of natuurbruggen kunnen dieren zich verplaatsen
tussen verschillende door (snel)wegen versnipperd geraakter groene gebieden wat ook de veiligheid van de weggebruiker bevordert.
Door de vele wegen zitten dieren vaak gevangen op een groen eilandje ..en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen tussen de leefgebieden ..Verschillende overheden en organisaties spannen zich daarom in om die groene snippers met elkaar te verbinden
De educatieve pagina's achteraan het stripverhaal tonen wat een ecoduct is ...en waarom padden tunnels nodig hebben ..hoe een eekhoornbrug werkt en waarom vissen soms de trap nemen.
ook kunt u lezen hoe u zelf een steentje bij kunt dragen aan versnippering ..
Er staan leuke tips in voor de tuin ..
-
Op 19 April is het boek te koop bij de stand van StripKalmhout
zolang de voorraad strekt ..de softcover zal verder alleen verkocht worden op activiteiten van het Regionaal landschap en via Stripkalmhout..
Het stripverhaal "De Beestige Brug" is online gratis te lezen..
Zie: KLIK
Helaas is het ecoduct "Zandpoort" (Zandvoort) nog steeds gesloten voor de damherten ..
PvdD ..Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met alle verbindingszones
moet hoge prioriteit krijgen ..zodat deze in 2018 gerealiseerd is ( Zie: 100 redenen om Partij voor de Dieren te stemmen (43) Zie: KLIK
Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk ..De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden..
Dat wordt mede veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden .. 
Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (EHS) maakt de natuur sterker ..
De mistfoto's zijn in de AWD genomen en deze slobeend in Polder poelgeest..

Ook ben ik weer een keer wezen kijken bij de Lepelaars ..Ik hoopte op een mooie zonsopkomst ..om ze met die achtergrond te kunnen fotograferen..Maar ik had pech ..de zon wilde niet door de bewolking komen..en moest ik het dus doen met een andere achtergrond dan gepland :)
-