dinsdag 1 april 2014

Grote Grazers

Vandaag een update met foto's uit het archief..
Om verruiging tegen te gaan zijn grazers noodzakelijk .. zo zien we in de Amsterdamse Waterleidingduinen koeien ..schapen ..en damherten ..
(Begrazing is ook goed voor kleinere grazers zoals konijnen)


Het aantal damherten in de AWD is groot ...maar hoe groot is de populatie werkelijk? ..de één heeft het over duizend damherten ..de ander over duizenden .
Zeker is dat ze het aantal damherten willen reduceren alvorens het (r)ecoduct "Zandpoort" open te stellen voor damherten. En natuurlijk zijn ze constant op zoek naar een excuus om afschot te vergoelijken.

Per 1 januari 2014 zijn een aantal taken van het Faunafonds overgegaan van het Rijk naar de provincies. Provincies waren al  verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van schade door in het wild levende dieren, maar nu zijn ze ook verantwoordelijk voor het uitkeren van financiële vergoedingen voor schade. De gegevens over in het wild levende dieren worden vooral aangeleverd door jagers, zoals het aantal levende dieren dat zij geteld hebben en het aantal dieren dat ze doodgeschoten hebben. Deze gegevens worden geregistreerd door de Faunabeheereenheid, middels het faunaregistratiesysteem en de FaunaSchadeRegistratie.  De Partij voor de Dieren heeft daarom via schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten verzocht om alle gegevens uit deze systemen over de tellingen, de afschotcijfers en de schades door provinciale fauna volledig openbaar te maken, bij voorkeur per jachtveld of perceel.

Een onderzoek ‘Effect damhertbegrazing AWD’ in opdracht van waternet (door stagiair Bas Reussien)
- Dit onderzoek werd verricht in één bloeiseizoen.. De algemene indruk van ecologen en onderzoeksvrijwilligers van Waternet is dat deze graslanden de afgelopen jaren steeds minder bloemrijk zijn geworden ..wat van invloed kan zijn op het voorkomen van insecten. Omdat dit beeld niet in de duingebieden buiten de AWD blijkt te gelden.. wordt vermoed dat de in hoge aantallen voorkomende damherten (Dama dama) hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.
-
Helaas is in dit onderzoek niet meegenomen het plaatsen van een hekwerk.. waardoor de damherten in 2012/2013 de weilanden bij Panneland niet meer konden bereiken ..en zodoende de begrazingsdruk in en rond Panneland enorm toenam ..
De damherten anticipeerde te laat op deze verandering ..en trokken (te laat) later pas verder het gebied in. Vandaar dat in het onderzoek de verschillen qua nectarindex (gaaskooi) juist hier zo'n verschil liet zien.
Het lijkt weer een excuus om de damherten te kunnen reduceren ..
Om dan later weer extra grote grazers zoals koeien en schapen het gebied in te brengen om het gebied open te houden ..Dat heb ik al eens eerder aangegeven.. 

Want gek genoeg ..onderzochten Amerikaanse ecologen vijf jaar lang het effect op de biodiversiteit van veertig verschillende locaties over de gehele wereld ..Daaruit bleek dat begrazing de diversiteit van plantensoorten in graslanden juist ten goede kwam. Het maakt daarbij niet uit of het oorspronkelijke grazers zijn of vee dat door mensen geïntroduceerd was. Wel is het belangrijk dat het grote grazers zijn zoals runderen of paarden.
De begrazing heeft een positief effect omdat de grazers de snelgroeiende grassen weghalen. Er kan dan meer zonlicht de grond bereiken. Lager bij de grond bevinden zich de zeldzamere planten die langzaam groeien. Het extra zonlicht geeft deze planten een betere overlevingskans, waardoor de biodiversiteit toeneemt.
Ook krijgen de damherten de schuld van de populatie-daling van de reeën in de AWD
Maar men vergeet dat het aantal bezoekers van de Amsterdamse Waterleidingduinen behoorlijk is toegenomen de laatste jaren ..en dat er steeds meer mensen ook echt struinen door dit gebied.
Het vluchtgedrag van reeën is totaal anders dan bij damherten .. Reeën raken bij verstoring in stress..
Ook zijn de rustgebieden ( verboden gebied ook voor kaarthouders ) in oppervlakte kleiner geworden ..
Ook het verstoren van werkzaamheden is toegenomen.
Gaan we in de toekomst nog herten op leeftijd tegenkomen in de awd ?...
-
In deze update zijn foto's gebruikt uit het archief ... Door gezondheidsproblemen (nieren/opname LUMC) ben/was ik niet in staat om de AWD te bezoeken .. Ook wil ik bij deze iedereen bedanken voor de berichtjes via Twitter/Facebook en Mail...

5 opmerkingen:

 1. Mooi verslag Henk.
  De mens bemoeit zich m.i. veel te veel met de Damherten en ik kom er tijdens mijn wandelingen niet echt veel tegen.
  Soms een groepje maar op sommige stukken niet een.

  Ik wens jou alle goeds en hoop dat het goed komt met je nieren.

  Groetjes Greet

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Foto 2 vind ik echt een juweeltje (en dat voor een niet fotograaf).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik kan me in je uitspraken vinden. Je illustreert het ook nog met prachtige foto's. Dat je het mist dat je momenteel niet kan struinen door de duinen, kan ik me prima voorstellen. Laten we hopen dat dat snel weer komt zodat we weer van je blogs en foto's kunnen genieten.
  HenkF

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooie blog Henk, en je hebt nog prachtige foto's in je archief.
  Ik wens je heel veel beterschap en hoop dat het met jouw gezondheid weer goed gaat komen zodat je binnenkort weer de AWD in kan.
  groetjes Ghita

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Henk, volgens de laatste telling van dit jaar zijn het er rond de 2000 stuks. Ik kom 3x per week in de awd en kom ze veel tegen vooral op een donkere dag zie je ze veel......
  Sterkte met je gezondheid!

  grtn
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen