dinsdag 25 juni 2013

Verharding Natuur

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een waterwingebied die van onschatbare waarde is voor zowel flora als fauna .. steeds meer mensen weten dit gebied te vinden ..en genieten van dit mooie natuurgebied met zijn gevarieerde habitats ..die per seizoen er ook nog eens anders uitzien .. Het kiezen van een gebied ( ingang ) is al moeilijk genoeg .. Je moet een keuze maken qua ingang ..
En kiezen is verliezen ... :)
Vandaag (Zondag 23 Juni 2013) spreken Herman en ik af bij ingang "De Zilk" ..
maar omdat het regent in de vroege morgen ...besluiten we om maar naar ingang "Zandvoort" te gaan ..
Daar loop je wat uit de wind ..en je kunt er beter schuilen tegen een regenbui ..
( "Rozenwaterveld" )
Nu maakte de AWD in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Atlantikwall ..
( Kustverdedigingslinie van Noorwegen tot Spanje ..)
En ondanks dat er veel bunkers ontmanteld of onder het zand bedolven zijn ..
zijn er nog genoeg bunkers te zien in de AWD..
Nu hebben ze een cultuurhistorische waarde gekregen .. En zijn ze een meerwaarde geworden voor de AWD ... Ook de vleermuizen maken gebruik van de bunkers om te overwinteren ..
Opslagbunker/Keuken
Meer over bunkers ..Zie de site van de Zandvoortse bunkerploeg..
Niet ver van deze bunker komen we de kudde van herder Daphne tegen ..
...Leuk filmpje van Daphne
Schapen inzetten om de Prunus ( Amerikaanse Vogelkers of bospest ) te bestrijden..
Bestrijdingsmiddel ..als round up kan niet gebruikt worden in het waterwingebied ..
Gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers die meehelpen om de Prunus het zo moeilijk mogelijk te maken.
Deze grote slakken ( Wijngaardslakken? ) hebben we al meerdere malen in grote aantallen 
gezien ..tussen het Noordoosterkanaal en het gebied "Kraaienveld " ..bij ingang "Zandvoort"
In het volgende ..heb ik me nog te weinig verdiept om daar een mening over te willen / kunnen vormen ..
Het gaat over natuurmonumenten ...en dan zie ik u denken ..
wat heeft dat dan met de AWD te maken? ...Nou...?..( kom ik nog op terug #1)
Mail van Kees Piël  ( enkele citaten uit deze brief )
Geachte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
geachte heer Marc van den Tweel,

* In de Volkskrant van zaterdag 22 juni kondigt u als nieuwe manager van Natuurmonumenten aan, dat er ‘meer fiets- en wandelpaden’ komen en dat de verbodsbordjes moeten verdwijnen.
Het zou natuurlijk kunnen dat vorige generaties natuurbeschermers zich deerlijk hebben vergist.
* Zijn er dus al concrete plannen voor de natuurmonumenten onder de rook van Haarlem? Zoals het leggen van die nieuwe, extra fietspaden, liefst een dicht netwerk? En mag je straks werkelijk overal struinen? O, wat een genot, ook in de broedtijd! Koekeloeren in de nesten, en dat die maffe verbodsborden moge verdwijnen!
* In de Volkskrant van 19 april vroeg ik, n.a.v. een interview met u, in de ‘’Brief van de dag’’: ‘’Hoeveel hectare van Natuurmonumenten blijven uiteindelijk vrij van steigers, van een verder oprukkende recreatie?
 * En tot wanneer precies wil Natuurmonumenten ondernemers nog blijven faciliteren?’’
met vriendelijke groet,
Kees Piël
Herstel Inheems Duin.
#1
Mijn Mening..
Natuurlijk zijn fietspaden naar natuurgebieden toe belangrijk ..
En dat mag zeker prioriteit krijgen ..echter niet ten kosten van de natuur ..
Naar mijn mening lopen er al genoeg fietspaden door natuurgebieden heen ..
In de AWD is het fietsen een doorn in het oog voor de wandelaar ..terwijl het fietsen daar nog beperkt is..
(En daar bedoel ik niet die mensen mee die ontheffing hebben gekregen op medische gronden..)
Het commercieel maken van natuurgebieden : 
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid van de natuurgebieden bij de overheid ..
Commercie mag niet ten kosten gaan van natuur .. dan maar entree heffen ..
Buiten het natuurgebied is commercie altijd welkom ..
Altijd al gekscherend gezegd ...dat ik nog eens reclame borden zie staan in de natuur...
met teksten als : 
"Viagra houdt deze bomen overeind" ..of
"Shell pompt hier geld in" ..