woensdag 3 juli 2013

Zijn We Wakker!

197 vogelsoorten op het punt van uitsterven.....
Van de 10.000 vogelsoorten wereldwijd worden er maar liefst 1300 bedreigd en 197 staan er op het punt van uitsterven. Dat bleek zaterdag 22 juni tijdens de presentatie van de 'State of the World's Birds' op het wereldcongres van BirdLife International in Ottawa Canada. De betekenis van deze schokkende cijfers reikt overigens verder dan vogels. Het rapport laat ook zien dat vogels indicatoren zijn voor de toestand van de natuur als geheel. (Vogelbescherming Nederland)
( Links Boven Rietgors ..Boven Kluten )
( Kluut met jong )
Vroeg op ..Om het ontwaken van de natuur mee te maken ... ( Zijn we wakker! )
Weidevogels foerageren bij plassen en drassige gebieden ..Gebieden als "Groene Jonker" .."Waverhoek" .."Polder Poelgeest" .."De Meije" zijn dan ook zeer in trek bij weide en watervogels ..Vandaag gaan we enkele gebieden bezoeken ..
Met Harry Dijkerman site ..Henk Schuurman site ..Elma Vonk site ..Herman Versteeg site ..Henry van den Hof ..Ghita Pluijmaekers site en ik .. Ook zijn er in deze blog enkele foto's te zien van twee weken geleden (G.J. en P.P)
Want eigenlijk loop ik door tijdgebrek gewoon achter ..vandaar deze megablog :)
( Fuut met Jong )
Natuurlijk zijn futen geweldige vogels om te zien en te fotograferen ..Zeker als ze van die bajes klanten op haar rug heeft ..In de Groene Jonker gingen we dan ook op zoek naar de geoorde fuut met jong ..
Ik had ze op 12 Juni daar nog gefotografeerd ..zie Links Geoorde Fuut met jong.. ( te ver weg voor het mooie ) Maar helaas kregen we vandaag de jonge geoorde futen niet te zien ..
( Blauwe Reiger )
-
( Lepelaar )

( Kluut met Jong )
En daar staan we dan ..zeven man sterk ..geboorte kaartjes te schieten ..
In het natuurgebied "Waverhoek" ..
( Waverhoek )
-
Waar ook de Blauwborst zich goed liet zien en horen ..
En ook hij ziet zeven verschillende lopen op hem gericht ..Pas thuis zie ik dat hij zijn mooie oranje staart even laat bewonderen..
Het mag dan geen top-foto zijn ..Maar het is wel de eerste keer voor mij dat ik een purperreiger
voor mijn camera kreeg ..En dat maakt zo'n moment natuurlijk onvergetelijk ..
( Plevier )
( Snor )
Vroeg in de morgen was er nog weinig wind ..En dan laten vogels zoals de Rietzanger ...Rietgors..Blauwborst en de Snor zich goed ..hoog in het riet zien en horen..
( Knobbelzwaan met jong )
Jong spul ( pullen ) Wilde Eend
( Kemphaan ) 
( Ekster )

( Zwarte Stern )
Eén keer bleef de Zwarte Stern ..op enkele meters van ons bidden ..En dat is dan zo'n moment dat je hem mooi op de foto kunt zetten ..De duik zelf is bijna niet te fotograferen ..man wat gaat dat met een turbo snelheid ..
-
Het was weer een geslaagde en onvergetelijke dag ..en ik weet zeker dat we allemaal genoten hebben ..Ja ..Laten we als mensen/politiek onze verantwoording pakken en investeren in natuur ..Want zoals ik wel eens eerder schreef... .Natuur heeft geen mens nodig ...Wij wel de natuur..!   Wanneer worden we wakker?