woensdag 19 juni 2013

De Driehoek

Zondag 16 Juni Oostvaardersplassen
Henk Schuurman ( Blog KLIK ) en ik ..spreken om 5.00 uur af bij het bezoekerscentrum van de OVP ( Knardijk ) ..
Ik ga zelf om twee uur mijn bed uit ..want ik moet eerst de meiden nog ophalen van stappen ( Noordwijk ).. op de Beeklaan ... alcoholcontrole..
Ik moet blazen ..een kwartiertje later op de terugweg ..weer aangehouden ..gelukkig herkende hij me nog :)
Niet veel later ben ik onderweg naar de OVP..
( OVP )
Veel mensen vinden dit een triest aanblik ..En inderdaad het lijkt wel of er napalm gebruikt is hier ..En dat hier geen leven mogelijk is..Nou ..niets is minder waar .. Het barst en bruist van het leven ( Als je daar oog voor hebt ) ...in dit relatief kleine gebied  ( De Driehoek ) van de Oostvaardersplassen (OVP)
( Konikpaarden ...Zilverreiger )
Ook al staat de OVP wel eens negatief ter discussie ..
Zelf denk ik dat Staatsbosbeheer met zijn "vroeg reactief beheer" ..een juiste weg is ingeslagen.
( Tekst via mail van Marcel Vossestein )
( Edelherten - kalfjes )
* In natuurgebied de Oostvaardersplassen wordt 'vroeg reactief beheer toegepast ..
 * Dat houdt in dat dieren ..waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven ..
worden afgeschoten om mogelijk lijden te voorkomen.
( Konikpaarden veulens en Edelhert kalfjes )
( Gekraagde Roodstaart )
* Afgelopen winterperiode (van 1 Dec. 2012 tot en met 30 April 2013) vielen in het natuurgebied de Oostvaardersplassen 1684 in het wild levende dieren  ( Edelherten..Konikpaarden..en Heckrunderen ) af.
( Dit was echt genieten ..wat liet hij zich mooi zien )
( Konikpaard )
* In deze koude en lange winter was aan het einde van het winterseizoen een tweede piek in sterfte te zien door het zeer koude en droge weer in maart en april .. Het overgrote deel van de gestorven dieren ..88% ...is geschoten op basis van het geldend afschotprotocol.
* Vorig jaar lag het absolute aantal op 1481 dieren..
( Veulen Konikpaard )
( Edelherten ..Geweidrager (bastgewei) en kalfje )
* Het hoort bij de kringloop van het leven .. deze cyclus herhaalt zich steeds opnieuw.
(Kiekendief)
* Deze winter vielen 1256 Edelherten.. 283 Konikpaarden en 145 Heckrunderen af ... Tijdens de najaarstelling van november 2012 zijn in het uitgestrekte gebied tussen de 3150 en 3350 Edelherten..1080 tot 1110 Konikpaarden en ongeveer 300 Heckrunderen geteld.

( Zilverreiger )
( Lepelaar )
 ( Henk Schuurman )
* De omvang van het afschot in de winter 2012 - 2013 wijkt met name af in de laatste maand..Het totaal komt daarmee hoger uit dan eerdere jaren..
* Ondertussen zijn de eerste Edelhertkalveren en Konikveulens in het gebied geboren..
en begint de kringloop weer opnieuw..
( Witte Kwikstaart )
-
-

( Edelhert met kalfje )
Henk en Henk hadden weer een mooie en gezellige dag in de natuur..
Met prachtige momenten ... 
( eigenlijk had ik dit in twee blogberichten moeten doen ..)
Henk bedankt voor de gezellige dag in de OVP ..