zaterdag 19 november 2011

Roedel Edelherten OVP

Normaal gesproken ga ik altijd vroeg in de morgen de natuur in....maar omdat ze in de morgen dichte mist door geven..ga ik pas laat naar de OVP (Oostvaarsdersplassen)..En zo laat verwacht ik niet echt veel wild te zien in de Driehoek..(Knardijk- 19 november 2011)).. Ja....Op grote afstand..
( Gelukkig heb ik het ook wel eens mis!!! :)..

(Achterkant..Observatiehut)
In de observatiehut..doe ik een bakkie koffie..mijn gevulde koek is nog niet op..
Als ik een raar geluid hoort..het lijkt wel of het hard regent..Als ik dan naar achtere kijkt.
Zie ik opeens een grote groep edelherten...Ze rennen dwars door het riet (dat maakte dat vreemde geluid..natuurlijk) Ik laat mijn restant van de gevulde koek vallen..en pakt de camera..
Vanuit de kijkhut zie ik links de edelherten het water oversteken..Een geweldig gezicht..
Maar helaas tegen het licht in...En ik zie geen geweidragers..
Ja..toch...Er is een Geweidrager bij...En hij heeft nog wat aan zijn gewei hangen :)
Wel jammer dat ze van achter de schuilhut langs van Links komen..
Want met dat felle tegenlicht..is het moeilijk om mooie foto's te maken..
Opeens komt er een groepje kaalwild..aan de rechterkant..
En het blijft niet bij dit groepje..
Nee....!!..Het ene groepje na het andere groepje steekt het water over..
En ik vraag me af.."Wanneer stopt dit"  :)..
Gelukkig stopt het voorlopig niet..
Waar komen ze opeens allemaal vandaan ? vraag ik me af...
En ik zie nu ook meer geweidragers..
Ze moeten dus allemaal uit de driehoek (Het gedeelte waar je mag wandelen) vandaan komen..
En zo laat op de dag..uit de driehoek?
Dat verwacht je niet..
Deze week was er nog goed nieuws...
Natuurorganisaties hebben voldoende investeerders gevonden om de komst van natuurgebied Oostvaarderswold te financieren..
.
(mooi hé)
Het nieuwe natuurgebied in Flevoland moet de Oostvaardersplassen en het Hosterwold..bij Zeewolde..met elkaar verbinden..( Oosterwold is 1800 ha groot)..Uiteindelijk is het de bedoeling..een verbinding te maken met de Veluwe..Met die verbinding ontstaat er een gebied van maar liefs .........18.000 ha...aaneengesloten..
Als Provinciale Staten van Flevoland..het plan goedkeuren..dan wordt er in 2012 begonnen met de aanleg van het eerste gedeelte van het nieuwe natuurgebied..
Natuurlijk had ik meer dingen gezien/gefotografeerd..Maar ja..
Dit was zo geweldig om mee te maken..
Dus dan maar een log..van Edelherten OVP..