donderdag 17 november 2011

Krooneenden AWD

Vandaag 16 November ga ik bij Panneland de AWD binnen..In de hoop dat ik Wilde Zwanen gaat zien..Maar helaas ..nog geen Wilde Zwanen..Alhoewel ik een melding had dat er één gezien was..Wel kwam ik een grote groep Krooneenden tegen..9 mannetjes..en 3 vrouwtjes.. (verleden jaar waren ze ook te zien in de AWD)

(Grote Groep Krooneenden in de AWD)
Nog niet zo lang geleden (Eind Oktober)
werden er zes zeldzame Krooneenden gezien
bij Tiengemeten..(in de Weelde)
En daar gingen ze uit hun pan..
Het is een goed teken..de kwaliteit van het water is dan goed..
en er moeten voldoenden kranswieren
en onderwaterplanten aanwezig zijn..
De Krooneend is in Nederland een zeldzame broedvogel..en broedt sinds 1942 pas in ons land..
Zo zie je maar..
Hoe belangrijk de AWD is..voor vogels en dieren..
Er zijn meer mensen die het struinen in de AWD geweldig vinden..
Je neemt het risico..het gevaarlijkste beest voor de mens (in Nederland tegen te komen..)..
Niet het Damhertje...Maar de Teek!
Diseases’ van het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan..
Er is specifiek gekeken naar het voorkomen van teken langs de paden van mens en dier.


Langs wildsporen werden gemiddeld twee keer zoveel nimfen gevonden als langs transecten in hetzelfde stuk bos die niet over wildsporen liepen. Dit kan enerzijds komen doordat teken zich van hun warmbloedige gastheren (met name reeën) laten vallen en daarmee dus direct langs de ’wildsnelwegen’ terecht komen. Een andere mogelijkheid is dat teken actief op zoek gaan naar plekken waar ze de meeste kans hebben om opgepikt te worden. Teken hebben een uitstekend reukvermogen en zouden dus de geursignalen die het wild achterlaat op de wildsporen kunnen aftappen. Een slimme strategie van de teek.
Boswachters laten massaal bloed prikken..4 November 2011
Zo'n 150 boswachters en vrijwilligers zijn al geprikt..(risico groep) ...Dit om ze te controleren op de ziekte van Lyme.
Deze ziekte kan aandoeningen van gewrichten..huid..zenuwstelsel en hart veroorzaken..Lyme wordt overgedragen door teken...Die massaal in de duinen voorkomen.
Dus ook de mensen van het onderhoud (AWD) lopen meer risico's..
Een ander resultaat van het onderzoek was dat langs wandelpaden ook teken werden gevonden..
Een inspectie op tekenbeten na terugkomst van een wandeling is dus geen overbodige luxe..
( Ik denk dat ik daar wel eens te kort in schiet...gewoon te makkelijk )
Snoek..
De Wilde Zwanen heb ik nog niet gezien (Deze maand) ..wel Tafeleenden..Zaagbekeenden..Slobeenden..Kuifeenden..
Krakeenden..Brilduikers..en natuurlijk de Krooneenden....Echt massaal zie je onze wintergasten nog niet...Wintertaling..en Smient heb ik ook nog niet gezien..
En zelfs laat op de middag kom je nog vorst aan de grond tegen....
De Damherten zijn bezig hun vetreserves op te bouwen voor de winter..
Zo vlak na de bronst zijn ze behoorlijk afgevallen..De bronstperiode is een aanslag op hun gewicht..Ik had de keuze vandaag..Of wandelen of mail beantwoorden/site's bezoeken..Sorry..Ik koos voor de eerste optie :)