vrijdag 25 december 2009

J.Bond - License to KILL

Haalt U de trekker over????
(foto uit archief henk Bos)
De Faunabescherming is een mailactie begonnen....Zie eind van dit bericht!!!!
DIT KOST EVEN TIJD...MAAR LEEST DIT S.V.P. !!!!
-
Gedeputeerde Jaap Bond ( Provincie Noord - Holland )
Op zijn weblog gebruikt hij (Politie achtergrond :)) ook heel stoer de intro van James Bond... Hij wil dat er gejaagd gaat worden op de Damherten IN de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Eigenlijk gaat de gemeente Amsterdam over dit gebied.
Maar de provincie voert de druk op.
Steeds vaker eten de damherten uit tuinen en de bollenvelden in de omgeving.
En omdat er één ongeluk is gebeurd en er een gewonde viel..( niet eens in de buurt van de AWD )
Moeten zelfs de herten in het gebied...Er aan geloven!
Als J.Bond zijn zin krijgt....En dat als CDAér...
Een echte Christelijke CDAér weet...Dat wij van God het rentmeesterschap over de natuur hebben.
Valt daar ook onder het moorden van beesten? (onnodig)
Wij...En dan schrijf ik ook namens meerdere site's...komen regelmatig in het AWD..
(min. één / twee keer per week)
En dat de populatie damherten NU te groot is...ECHT NIET!!!!
(foto uit archief Henk Bos)
Waarom dit bericht: Ik kreeg een mailtje van Hetty Sloos
Zij stuurde een mailtje naar .. J.Bond.
En ik / en vele met mij...zijn het helemaal eens met Hetty!
Mail van Hetty naar J.Bond
-
Geachte heer Bond,
Hierbij protesteer ik tegen uw plannen om damherten af te schieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Niet alleen omdat afschot van deze dieren totaal onnodig is, aangezien er geen enkel probleem mee wordt opgelost. Maar ook omdat de bijzondere waarde van dit prachtige gebied hierdoor ernstig wordt aangetast. Omdat er in dit gebied niet wordt gejaagd, zijn de dieren minder schuw en laten zij zich vaker zien dan in andere gebieden in Nederland. Juist dit maakt de Amsterdamse Waterleidingduinen bijzonder en geliefd bij velen. Ook ik geniet hiervan en ik wil dat het zo blijft.
Naar uw mening veroorzaken de damherten schade aan landbouw en tuinen en vormen zij een gevaar voor het verkeer. De praktijk heeft geleerd dat het plaatsen van een deugdelijk hek effectief is tegen overlast in tuinen en schade aan de landbouw. Ter bevordering van de verkeersveiligheid zijn verkeersremmende maatregelen en een adequate handhaving van de verkeerssnelheid, het meest effectief.
Er zijn voldoende andere oplossingen om eventuele overlast te beperken. Bij een modern faunabeheer past geen afschot. Ik doe dan ook een dringend een beroep op u om te zoeken naar duurzame diervriendelijke oplossingen en af te zien van het aandringen bij de gemeente Amsterdam om over te gaan tot afschot. Zo blijft de unieke kwaliteit, die in belangrijke mate bijdraagt aan de belevingswaarde van het gebied, behouden voor mij en alle andere natuurliefhebbers.
Met vriendelijke groet,
Hetty Sloos.
(foto uit archief Henk Bos)
Antwoord op mail
Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw mail. Het is goed om te merken dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet alleen bij politieke bestuurders de aandacht hebben. U vraagt ons om het beheer van hertenpopulatie achterwege te laten.
De situatie met damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is inmiddels zo hoog dat er ons inziens moet worden ingegrepen. De afgelopen vijf jaar is de populatie bijna verdriedubbeld, van 400 naar meer dan 1.000 damherten en dit aantal zal, als er niet ingegrepen wordt, steeds verder toenemen. Deze dieren gaan opzoek naar voedsel, ook buiten de duinen. Hiervoor moeten ze de weg oversteken wat regelmatig tot ongevallen leidt. Naast blikschade aan vervoermiddelen lopen deze ongevallen ook voor de dieren soms noodlottig af. Inmiddels heeft zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel voorgedaan. Naast de onveilige verkeerssituaties die de damherten veroorzaken, zijn zij ook verantwoordelijk voor schade aan akkers van bollenboeren en tuinen van omwonenden. In 2009 is er meer dan 41.000 euro aan schade getaxeerd. Deze schades worden uit publieke middelen gecompenseerd.
Omdat de provincie bij het beheer van de damherten niet over één nacht ijs wil gaan, heeft het (onafhankelijke) onderzoeksbureau Altera onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van beheer, zoals anticonceptie of het inzetten van natuurlijke vijanden in het gebied. Geen van deze alternatieve opties bleek haalbaar. Het plaatsen van hekken langs de drukke wegen om het duin gebied is goed, maar niet afdoende. Plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met 2,5 meter hoge hekken gaan regelrecht in tegen het europese beleid om versnippering van natuur tegen te gaan. Bovendien los je met het plaatsen van hekwerk het probleem van de toenemende hertenpopulatie niet op. Als provincie geven wij de gemeente Amsterdam, die als eigenaar van het gebied verantwoordelijk is voor het beheer van de damhertenpopulatie, nog een beperkte tijd om daadwerkelijk tot beheer over te gaan. Laat Amsterdam ons echter weten dat zij niet tot beheer over zullen gaan, dan zal de provincie te zijner tijd haar verantwoordelijkheid nemen.
Wij hopen dat u begrip heeft voor onze overwegingen en het bijbehorende besluit.
Met vriendelijke groet,
Jaap Bond
Gedeputeerde Flora en Fauna
Provincie Noord-Holland
(foto uit archief Henk Bos)
Antw.Mail aan J.Bond
Geachte heer Bond,
Op basis van uw reactie concludeer ik dat u helemaal niet luistert naar wat tegenstanders van de jacht in de AWD te zeggen hebben. Dat stelt mij zéér teleur. Ik baseer mijn mening op feiten en onderzoeken. Die wil ik graag met u delen.
U stelt dat zich onlangs het eerste verkeersongeval met menselijk letsel heeft voorgedaan. Ik wil u er aan herinneren dat dit ongeluk plaatsvond op de Duinlustweg, kilometers van de AWD af. Het is veel aannemelijker dat het betreffende hert afkomstig is uit NPKZ. Hier wordt geschoten!
Gelooft u trouwens werkelijk dat jacht IN het natuurgebied helpt? Klachten komen van buiten de AWD. Jacht in het gebied zal alleen maar leiden tot meer onrust onder de dieren en hun vluchtgedrag aan meer verkeersonveilige situaties. Wist u dat op de Veluwe gedurende het jachtseizoen 2 tot 3 keer zo veel wildaanrijdingen plaats vinden dan in de overige maanden?
Of beschikt u over gegevens waaruit blijkt dat door jacht het aantal verkeersongevallen is afgenomen, en dat jacht in de AWD een effectieve maatregel is? Op de lijst met verkeersongevallen van gemeente Bloemendaal hebben trouwens de meeste ongevallen betrekking op de Zeeweg ( PWN gebied waar gejaagd wordt)...Dhr. Van Wieren van Wageningen Universiteit stelt in het verslag van de workshop 'Beleid en beheer van grote hoefdieren: goed natuurbeheer vergt keuzees': 'De consequentie van ingrijpen is dat de populatie in de groeifase komt/blijft, met als gevolg meer jonge dieren (die juist problemen veroorzaken)'. Dhr. Groot Bruinderink (Alterra) stelt dat 'er nog nooit een verband is aangetoond tussen stand en verkeersongevallen. Er spelen veel meer factoren een rol. We moeten ons daarom vooral richten op andere maatregelen om ongelukken te voorkomen, o.a. voorlichting en educatie'. Trouwens, hoe verhoudt het aantal verkeersincidenten door overstekende herten zich met ander oorzaken van verkeersongevallen zoals alcoholgebruik,of andere overstekende dieren zoals honden/katten, of plotseling overstekende kinderen?
U stelt dat plannen om de gehele Amsterdamse Waterleidingduinen af te sluiten met een 2,5 meter hoge hekken regelrecht in gaan tegen het Europese beleid om versnippering tegen te gaan. Er wordt echter een recroduct gepland, waarmee er een koppeling is tussen AWD en NPKZ!
Ik wil u er op wijzen dat schade aan tuinen geen wettelijke reden is om damherten te gaan afschieten. Van gemeente Bloemendaal heb ik een lijst met klachten gekregen. Veel bewoners die klagen over schade aan hun tuin, hebben een tuin die grenst aan het natuurgebied. Deze mensen hebben ook aangegeven geen hek in hun tuin te willen, er vinden ook procedures plaats door omwonenden tegen het Waternet betreffende het plaatsen van hekken!! Het plaatsen van hekken is echter een maatregel die effectief is gebleken. Er zijn dus andere bevredigende oplossingen dan jacht!
De fora op internet tonen trouwens duidelijk wat de precieze beweegredenen zijn van mensen die voor de jacht zijn....zie b.v. http://www.dejachthut.eu/viewtopic.php?p=47494 .
Ik ga ervan uit dat u als verantwoordelijk gedeputeerde reactie grote waarde hecht aan een grote belevingswaarde van natuur voor mensen. de recreatieve waarde van de AWD is enorm, een gebied waar de kans om wild te zien veel groter is dan elders in de provincie noord-Holland. En dat vlakbij de grote stad! Deze meerwaarde gaat verloren als er gejaagd gaat worden. Om nog maar te zwijgen over het gevaar dat schieten in een druk bezocht natuurgebied vormt.
De discussie gaat naar mijns inziens niet over de draagkracht maar om draagvlak. Ik wil u nogmaals vragen om naar mij te luisteren, want:
ten eerste u gebruikt,zoals blijkt uit bovenstaande, oneigenlijke argumenten om jacht in de AWD erdoor te drukken. Ten tweede: in het Haarlems Dagblad van 10 december geeft u echter aan ook liever geen herten te laten doden.
ik wil u daarom nogmaals dringend verzoeken om niet over te gaan tot beheersjacht, maar vast te houden aan snelheidsbeperkende maatregelen en het plaatsen van hekken.
Ik zou u daarnaast willen uitnodigen om samen met mij een wandeling te maken door de AWD, zodat u zelf kan ondervinden wat voor een geweldig mooi gebied het is, dat per sé zo behouden moet blijven.
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Hetty Sloos
(foto uit archief Henk Bos)
De Faunabescherming is een mailactie begonnen....
Wilt U helpen...Op wat voor een manier dan ook....b.v. Het plaatsen van een berichtje over deze actie van Faunabescherming op U Hyves..Blog...Site..Of via mail aan bekende.
Dank namens de Dieren en de Natuur...AWD!!!!

14 opmerkingen:

 1. Aan allen...De tekst van de mail is niet met knippen plakken gebeurd.(dat werkt even niet op mijn pc)
  Wilt U s.v.p. een reactie plaatsen.
  Tegen het DOODSCHIETEN...van damherten IN het gebied!
  Vr Gr Henk Bos

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Henk, ik heb de mailwisseling gelezen, ik ben het helemaal met Hetty eens. toevallig was ik zelf een logje aan het maken met damhertenfoto's waarin ik het doordschieten van onschuldige damherten wil noemen.
  Ik ga kijken of ik die JAmes Bond ook kan mailen, ga nog even nadenken over goede tegenargumenten (aanvullend op die van Hetty) waar ze niets van terug hebben.
  Goed dat je hier aandacht aah besteed. Want dit mag echt niet gebeuren.

  Nog een fijne tweede kerstdag
  groetjes Ghita

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als regematig bezoeker van de AWD kan me niet voorstellen dat er een overpopulatie van damherten is.

  Dat er een James Bond in de raad zit, die -na één incident- meteen het jachtgeweer ter hand wil nemen, dat gaat natuurlijk veel te ver. Zéker omdat het hier zeer waarschijnlijk geen damhert uit AWD betrof.

  "Hup, ruimen maar!" is de laatste tijd een wel heel gakkelijke 'oplossing'! Moeten we mensen met Mexicaanse griep ook maar allemaal afknallen??

  STOP DEZE JAMES BOND KUL!

  Groetjes,
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik heb zowel J Bond als wethouder Poelgeest gemaild.

  Daarnaast heb ik even op de site van jachthut gekeken en werd daar heel verdrietig van, wat zijn dit voor mensen. Brrr....die wil ik echt niet tegenkomen in de AWD, ze genieten er gewoon van. :-(

  Daarnaast denk ik dat de stichting Natuurbelang een andere URL heeft gekregen, ik vond de site hieronder:

  http://www.denatuurisgeenpretpark.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Klopt Ghita..Ik heb de link even aangepast..Bedankt.
  Waarom ze die verandert hebben???

  @Peter
  Ja...Ruimen gat staat makkelijker!
  Zelfs..zonder nadenken!
  Gr Henk

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoi Henk

  Ja en als je dan als goed geaarde burger melding maakt dat er een damhert losloopt langs de N206 dan komt de politie niet eens wat een ongelukje tot gevolg heeft gehad.

  Wat is dan de prioriteit?

  GJ

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ GertJan
  Ja..Dan mag je het als burger zelf regelen. En terugbellen zoals beloofd..gebeurde niet.
  Ze (Politie)..Daar kunnen we weinig aan doen! ;(

  En trouwens die 41000 Euro (getaxeerd)...Volgens mij moeten de bollenboeren dat nog vangen..
  De prijzen die kwekers nu krijgen voor hun tulpen....Is hellemaal niks. Dus de bollen zullen wel goedkoper gaan worden.

  Wat mij betreft mogen ze de bollenboeren RUIM schadeloos stellen....Want zij leveren een meerwaarde aan toerisme.
  En in dat licht...is 41000 Euro peanuts!
  En dat moet J.Bond die zowel de portefeuille Landbouw en Visserij als Toerisme heeft wel weten in te schatten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Henk, Ik ben het helemaal eens met Hetty dat er andere maatregelen genomen kunnen worden om ongelukken te voorkomen. Als je jaarlijks een schadepost van 41.000 euro hebt door de damherten, dan kun je die 41.000 beter van tevoren inzetten om hekken te plaatsen of andere maatregelen en dan zal de schade vanzelf afnemen.

  Wat ik wel zeg is dat je aan afschot niet zult gaan ontkomen. Als een populatie damherten binnen 5 jaar verdriedubbeld, dan is de kans heel groot, dat een populatie van 1000 binnen 2,5 half jaar zal verdubbelen en krijg je waarschijnlijk een voedseltekort. Op een gegeven moment moet je toch gaan afschieten, want vriendelijk vragen of ze dood willen vallen zal niet echt werken.

  Ik ben dol op deze prachtige dieren en alles wat verder in de natuur leeft!
  Het mooie van de AWD is inderdaad dat je de herten kunt benaderen en ze redelijk tam zijn, maar dat is niet echt een normale gang van zaken. Op de Veluwe gaat je dat niet lukken omdat ze er daar al vandoor gaan als ze alleen maar denken dat er iemand aankomt en dat is dan ook de natuurlijke reactie.

  De meeste herten foto's worden dan ook gemaakt in Park de hoge Veluwe want daar zijn ze gewoon tammer, maar ook daar vind afschot plaats als er teveel herten rondlopen.
  Buiten het park is het zien van wilde herten heel bijzonder en je moet heel erg vroeg aanwezig zijn om ze te kunnen zien.

  Zolang er genoeg voedsel aanwezig is in de AWD en er kunnen andere maatregelen genomen kunnen worden om ongelukken en schade te voorkomen, steun ik deze actie natuurlijk ook en plaats het verhaal van Hetty op mijn blog.

  Maar laten we realistisch blijven, je gaat op een gegeven moment niet onder de afschot uitkomen!!

  En dat jagers plezier in de jacht hebben lijkt mij niet meer dan normaal, daar zijn het jagers voor en die moeten er helaas ook zijn. Een slachter in het slachthuis staat ook niet bij elke koe tranen met tuiten te huilen, en zonder slachter geen vlees op tafel.

  Groet,
  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Peter (daytona)
  Er is op dit moment nog voedsel genoeg voor deze herten. Dat de populatie zo is toegenomen is sterk overdreven. Men is gewoon op zoek naar iets om te mogen schieten.
  En zolang dat niet echt noodzakelijk is...Ben ik tegen afschieten. En dat ze soms wat eten uit de tuinen die grenzen aan het AWD...Nou..Nou..
  Dat is zoiets als bij een vliegveld gaan wonen..en dan klagen over herrie!
  Nee..de argumentatie die voorstanders gebruiken...zijn overtrokken misleidend en in sommige gevallen gelogen.
  Het enigste wat ze willen is schieten.

  Als in een gebied gejaagt wordt..dan worden beesten schuwer..(gek hé) En dat jij dat normaal gedrag vind?...Dat is jou denkwijze!!
  Leeuwen zijn in Afrika ook niet bang voor auto's...Omdat ze weten dat ze geen bedreiging zijn voor hun. Mar stap er is een keertje uit!
  Gr Henk

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hoi Henk,

  Ik heb zowel J Bond als wethouder Poelgeest gemaild.
  En hoop dat die schietgrage malloten hun agressief gedrag op een schietbaan gaan uiten en NIET op de damherten in de AWD

  Met vriendelijke groet,
  De Duinstruiners

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Oh dat verbaast me weer niets. Omdat wij mensen al het leefgebied van deze nobele dieren hebben afgenomen moeten mannen met lange loopjes ter compensatie van hun reeds lang ter aarde hangende geslachtskenmerken hun gebrek aan libido afreageren door weerloze beestjes af te schieten. Dat kleine stukje natuur dat we nog bezitten afknallen want dat geeft zo'n kick.Walgelijk. Hier zijn ook bijna geen haasjes meer over want oh dat zijn ook van die lastige diertjes en er komen er te veel, zeggen ze dan. Ja mijn zolen! Kunnen we nu eindelijk de natuur eens met rust laten. Co2 geleuter en milieugezeur ten top en dan dit. Neen dit geeft echt aan dat we op de goede weg zijn om het kleine stukje natuur wat er nog is, keurig te beheren. Ik verklaar meneer James bond tot een lozer die wel de naam christelijk wil dragen maar als het er op aan komt, liever moord dan in vrede laat leven. Een prima kerstgedachte weer dit. Sluit helemaal aan bij de weg die het zogenaamde christelijke liberaal CDA is opgegaan. Dit tot in het merg verwende CDA tuig, dat tot geen andere kerstideeën in staat is dan het afknallen van weerloze dieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ Duinstruiners.
  Geweldig...Want duizend herten op 3500ha...Dat valt reuze mee!

  @ Peter
  Een prachtig stukje..
  Tegen..List en Bedrog !

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Halo Henk
  Ik heb op mijn website ook aandacht geschonken aan het afschieten van damhertenen een link om te protesteren tegen het doden van herten ik zie je morgen.
  Herman.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoi Henk,
  Ik heb een link en informatie op de mijn site gezet. Heb me ook gelijk aangemeld voor de nieuwsbrief na het versturen van de mails, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.

  Groetjes en fijn weekend
  Miranda

  BeantwoordenVerwijderen