vrijdag 18 september 2009

Stichting Natuurbelang AWD

De Bronst DAMHERTEN AWD 2009 is begonnen....Bericht volgt later!
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen...Heeft mij benaderd via mail of ik aandacht wil schenken aan de aktie...tegen het fietsen in de AWD.
En natuurlijk werk ik daar graag aan mee. Ik had Kees Piël al eens eerder gesproken....zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/fietsen-door-het-awd.html

---
Er woedt een nieuw rijwiel-offensief. Zandvoort
wil fietspaden door de héle AWD. Makkelijk te
realiseren, overal liggen immers al verharde
paden. De fietsersbond staat dit al langer voor.
Waternet organiseert fietsexcursies, nu al twee
keer in de maand. Alle 2000 medewerkers
mogen op de AWD-fiets. Waternet maakt het
fietsen populair. Wat indruist tegen het eigen
fietsverbod. Eén fietspad is als het geven van
één vinger, daarna nemen ze je hele hand.
Het is verlies aan ruimte, stilte
en schoonheid. En waar moet de
wandelaar die nog zoeken.
De AWD is een laatste wandelbolwerk,
tevens het allergrootste
van ons land. Ook officieel
Stiltegebied. Nergens, zelfs niet
op de Veluwe, vind je een dergelijke
uitgestrektheid waar enkel
gewandeld mag worden, zonder
kans te stuiten op een culturele
aanwinst als een autoweg of een fietspad.

Al bijna
6000 mensen gaven aan het
Comité hun handtekening tegen
het fietspad. Een gemiddelde van
85% van de bezoekers.

“Fietsend worden de AWD tot een gebied
dat in één uur doorkruist kan worden, terwijl de
AWD wandelend een natuurgebied vormen dat
groot genoeg is voor een tocht van een hele dag.’’
(AWD-beheersnota ‘Struinen’ 2001-2010)
E-mail actie
Help de wethouder beslissen en trek hem over
de streep. Stuur een e-mail naar wethouder
Van Poelgeest.
We maken het makkelijk voor u, kijk op
http://www.natuurbelangawd.nl/aktie-wethouder.html

Steun ons! Neem contact op met:

Harry Hobo, Heemstede, tel 023 547 9354
Kees Piël, Amsterdam, tel 020 691 3243
Harry Hobo Stichting Natuurbelang awd info@natuurbelangawd.nl

Tevens roep ik bij deze site's op....Om aandacht te vragen voor deze aktie!
Er zijn al enkele site's...Die er al aandacht aan besteed hebben....zie Rechts..Onder de Links! o.a. http://awd-daytona.blogspot.com/2009/06/waterkwaliteit-en-rust-bedreigd.html
B.V.D. namens Stichting Natuurbelang