woensdag 14 januari 2009

Geluksdag


Vandaag ingang Panneland (paar vrije dagen)
Het is nevelig en het is nog wat aan de donkerige kant als ik het parkeerterrein van panneland oprijd.
Er staan een stuk of vier damherten op het parkeerterein.
Als de beesten voortaan allemaal naar de uitgang/ingang komen dan scheelt het mij een hele tippel ;).
Mijn auto is de enigste die op het parkeerterrein staat , dat gebeurt nooit. Als er een tweede aankomt schieten de herten het bos in.

Het is hier ook nog te donker maar als je goed kijkt zie je dat de hertjes net over het stroompje willen springen.
En wat een geluk als ik bij het van Lennepkanaal dit ijsvogeltje ziet.
Ik neem snel een paar foto's met maximale zoom.
Ze zijn niet te vergelijken met de foto's op het internet , maar ik ben er erg blij mee als ik thuis komt en zie hoe ze gelukt zijn.
Zeker de afstand voor zo'n vogeltje was best wel groot.
Bij de Moeflons op het Groot Zwarteveld staan auto's en een fiets bij de keet.
Ik loop er langs en omdat de moeflons nu zo dicht bij het hek staan loop ik er even heen.
Mooie schapen.
Dat lijkt me wel wat als ze straks los lopen in het AWD.
Als ik richting Zwanenmeer loopt zie ik twee vossen , ik neem wat foto's maar de afstand en het licht werken niet mee.
De één gaat er snel vandoor en de ander loopt langs de rand van het bos richting moeflons.
Deze vos heeft het even moeilijk en probeert wat uit te braken.
En ja hoor.......Hij gaat over zijn giegel.
Even houd hij stil op een plek waar hij heel het Groot Zwarteveld overziet.
Ja dat is een mooi plekje om vanuit die dekking eventuele prooien te zien.
Dan gaat hij ervandoor.
Hij rent richting keet.

Eerst nog even laten zien dat het zijn terrein is.
Er is een moment waaropo ik dacht dat hij zo naar de keet zou gaan , maar dat gebeurde niet .
De vos nam een bocht naar links en liep naar de moeflons.
Hij schiet daar de bossen in. Wat een geluksdag voor mij!
Als je de paardenpaden neemt zie je altijd wel iets.
Dit is helemaal super natuurlijk!
Onbekend.
Jong hoor!...Erg laat geboren?

Knobbelzwaan
De knobbelzwaan (Cygnus olor) is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren.
Maar hij blijft mooi!
Op het Vinkenveld zijn ook dit keer weer veel mannetjes damherten.
Veel hoefdiersoorten hebben kopsieraden zoals horens of geweien. Men neemt aan dat deze organen zich in eerdere tijdvakken hebben ontwikkeld als bescherming tegen roofdieren. Toch is uit onderzoek gebleken dat kopsieraden nu in de eerste plaats worden gebruikt als imponeerorgaan tegen soortgenoten. Horens en geweien maken de dieren groter en indrukwekkender, waardoor hun positie binnen de groep wordt verstevigd zonder dat het tot bloedvergieten komt. Runderen, schapen, geiten en antilopen dragen horens, die het gehele leven blijven doorgroeien. Herten hebben geweien, die ieder jaar worden vervangen. Doordat het gewei jaarlijks wordt afgeworpen, bestaat de mogelijkheid voor een hert om binnen de groep van plaats te veranderen.
Grauwe Gans in de polder bij Panneland op de tweede doodweg.
De grauwe gans (Anser anser) is de in Nederland meest voorkomende grijze gans. De ganzen zijn soorten uit de familie der Anatidea. Tijdens de vogeltrek vliegen de vogels in een V-vorm, waarbij ze het bekende gak-gak roepen
Bedreigd of niet? Door de gunstige invloed van de Oostvaarder Plassen is het aantal broedparen van de Grauwe Gans sinds 1987 drastisch toegenomen.
In de jaren zeventig werd het aantal broedparen van de Grauwe Gans in ons land op 100-150 paren geschat, doch rekening houdend met fluctuaties in de bekende broedgebieden telt Nederland zo langzamerhand niet minder dan het tien-voudige.Sinds 1935, toen in Friesland de laatste broedgevallen van de Grauwe Gans werden vastgesteld, was de soort in ons land als broedvogel totaal uitgestorven. Het door inpoldering ontstaan van grote rietmoerassen in achtereenvolgens de Noordoostpolder (1948), Oostelijk Flevoland (1963) en Zuidelijke Flevoland (1970) heeft de terugkeer van de Grauwe Gans sterk bevorderd. Het ontstaan van de uiterst waardevolle Oostvaardersplassen heeft uiteindelijk de definitieve vestiging bespoedigd.

Nu Anno 2009.