vrijdag 10 juli 2020

Affectie Wilde Dieren


Nu de reegeit met haar twee kalfjes de veilige dekking van het bos heeft verlaten om te foerageren op een open stuk grasland ..is ze extra alert op geur beweging en geluid. 
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Stijve ogentroost (euphrasia stricta)
Keizersmantel (Argynnis paphia)
Ree (Capreolus capreolus)
Ze schrikt niet op van bekende geluiden in haar leefomgeving. De bos werkzaamheden in haar leefgebied associeert ze dan ook niet als een potentieel gevaar.
Ree (Capreolus capreolus)
Grote Ratelaar (Rhinanthus angustifolius)
Ree (Capreolus capreolus)
Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa)
Vos (Vulpes vulpes)
Vos (Vulpes vulpes)
Haar reukvermogen schijnt beter te zijn dan die van een hond. En
met haar onafhankelijk van elkaar draaiende oren ontgaat haar geen verdacht geluidje.Een takje wat onder de schoen afbreekt is funest.
Vos (Vulpes vulpes)
Vos (Vulpes vulpes)
Koevinkje (Aphantopus hyperantus)
Koevinkje (Aphantopus hyperantus)
Ree (Capreolus capreolus)
Haar gezichtsvermogen is misschien wel haar zwakste punt … een mens die niet beweegt vormt in eerste instantie geen gevaar.
Ree (Capreolus capreolus)
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris)
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Een kleine beweging met de camera en ze is gealarmeerd. Qua
kleur schijnt blauw voor haar goed te onderscheiden zijn van andere kleuren.
Ree (Capreolus capreolus)
Mieren - Rond Wintergroen (Pyrola rotundifolia)
Icarus (Polyommatus icarus)
Vos (Vulpes vulpes)
Ze zijn eigenlijk het minst bang voor de kleuren van het Nederlands elftal.Oranje zien ze namelijk als groen. Maar ja … ik zie me toch niet snel in een oranje outfit de natuur in gaan :)
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Om de twee sterkste punten van de ree enigszins te vermijden …. is het raadzaam om indien mogelijk de reeën met tegenwind te benaderen. 
Damhert (Dama dama)
Parnassia (Parnassia palustris)
Ree (Capreolus capreolus)
Beweging zoveel mogelijk te beperken en proberen in de dekking te blijven. En dan vooral niet door bladeren lopen of op takjes gaan staan.