vrijdag 24 april 2020

Rosse Stekelstaart


Door de bosschage valt het zachte licht van de dageraad op het bospad. Een merel die bezoek krijgt van een jonge reebok zingt of zijn leven er vanaf hangt. Zijn zang maakt de zonsopkomst nog sfeervoller dan die al was.
Reebokje  - (Capreolus capreolus)
Reebokje  - (Capreolus capreolus) Merel
Grauwe Gans - (Anser anser)
Blauwborst - (Luscinia svecica)
Reebok Reegeit  - (Capreolus capreolus)
Een ontmoeting met reeën in de vroege morgen is sowieso al een beleving op zich. Laag op een boomstronk heb ik uitzicht over het pad .. door stil te zitten associëren de reeën me niet gelijk met een mens.
Reeën - (Capreolus capreolus)
Zandhagedis - (Lacerta agilis)
Zandhagedis - (Lacerta agilis)
Tussen het droge struweel is het de koudbloedige zandhagedis (Lacerta agilis) die in het eerste zonlicht zich opwarmt. Het zonnende vrouwtje (Grijs/Bruin) en mannetje (Groen) zijn zich aan het opwarmen en nog wat traag in de vroege morgen.
Zandhagedis - (Lacerta agilis)
Egel - (Erinaceus europaeus)
Fuut - (Podiceps cristatus)
Reebok - (Capreolus capreolus)
Man Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis)
De rosse stekelstaart man heeft een geweldig mooie felblauwe
snavel ..Het vrouwtje is rossig bruin .. Het is een exoot die hier en daar in Nederland te vinden zijn.
Paartje - Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis)
Reebok - (Capreolus capreolus)
Blauwborst - (Luscinia svecica)
Tapuit - (Oenanthe oenanthe)
De Tapuit in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) Hij staat als bedreigd op de Rode Lijst .. hopelijk gaan ze ook werkelijk paren.
Aalscholver - (Phalacrocorax carbo)
Zandhagedis - (Lacerta agilis)
Tapuit - (Oenanthe oenanthe)
Reeën - (Capreolus capreolus)
Reeën - (Capreolus capreolus)
Als er één takje breekt is de ree alert .. en heeft een lange periode
nodig om relaxt te zijn. Ze blijven daarom graag dichtbij de dekking van bos en struweel.
Reeën - (Capreolus capreolus)
Reeën - (Capreolus capreolus)
Tapuit - (Oenanthe oenanthe)
Reeën - (Capreolus capreolus)
Blauwborst - (Luscinia svecica)