vrijdag 3 april 2020

Geniaal of prullenbak?


Ontwaken uit een droom ..waar vaag nog schimmen te zien zijn.
Waar mislukt en gelukt aan een zijden draadje hangt.
Het fotograferen tegen de rand van de prullenbak.
Schimmen
Beweging
Ree en reekalf van afgelopen jaar ..
Vaag ..
De Haas
Eucalypta ...
aalscholver ..
Waar de één het geniaal noemt en de ander bagger.Waar het schuurt wrijft knelt en wringt. Daar waar het verschil gemaakt wordt.

met visvergunning ..
Solitair ..
Haas Bollenstreek
Kleuren ..
De wilde is uitgeput ..
Reiger ... een blauwe 
Twistpunten en verschil van inzicht.Conservatief of progressief … Trend of ouderwets Of gewoon geluk …....of pech hebben.
Sfeerbeeld
De Wilde ...
Op het hazenpad ..
Kleuren bollenstreek
Pullen wilde eend ...
Contrast ..
Eigenlijk is het zoeken naar het geniale in de beperkingen
van je kwaliteiten en je apparatuur.  
Haasje ..
Wat scherper ..
Wie zit daar op die stronk?
Een eigen inzicht en stijl creëren zonder indoctrinatie van buitenaf.
Maar waar we wel van andere leren en openstaan voor nieuwe uitdagingen. En dat hoeft absoluut niet op topniveau.
Verbazing
Niet bewegen ... 
Het alarm gaat ...."Rennen jongens"..
De Knobbelzwaan ..
Wordt Vervolgd .. Reebok in de wijk .
Meer dan ooit voelen we de kwetsbaarheid van de mens.
Een onzichtbare vijand heeft het op ons voorzien.
De wereld staat in brand .. eerst letterlijk en nu figuurlijk.