maandag 13 april 2020

Boeren

Boeren:
De schemerdieren zoeken de dekking op en de dagactieve dieren maken zich op voor een mooie warme voorjaarsdag. Met een spectaculaire rode lucht kondigt de dageraad of ochtendgloren de komst van de zon aan.
-
-
-
Koeienpotenmist trekt vanuit het water de oevers op en verspreidt
zich verder over de weilanden. Microscopisch kleine waterdruppels bedekken als een deken de weilanden.
-
-
-
-
De zon breekt langzaam door .. en de mist neemt dan snel toe. De
polder ziet er dan sprookjesachtig mooi uit .. vogels vliegen over.. ze verlaten hun slaapplaats en gaan naar hun foerageerplek..
-
-
-
-
-
-
-
-
Het valt in deze tijd niet mee om boer te zijn .. een woud aan regels die vaak onbegrijpelijk zijn en soms tegenstrijdig ..Hoe kun je het als boer nog goed doen?
-
-
-
-
-
-
-
-
De boeren hebben als eerste last als het gaat om
droogte/klimaatsverandering. Een omslag naar klimaatvriendelijke natuurinclusieve kringlooplandbouw is nodig.
-
-
-
-
Juist in deze tijd is het noodzakelijk een omslag te maken. En daar zijn we allen verantwoordelijk voor.
-
-
-