zondag 19 april 2020

Bollenstreek

Bollenstreek:
Achter de eigenlijke duinenrijen vinden we de gecultiveerde geestgronden. De Geestgronden achter de duinen zijn zeer geschikt voor het kweken van bloembollen.
-
-
-
-
In november worden de percelen met hyacinten narcissen en tulpen
afgedekt met stro. 
-
-
-
-
-
-
-
Dit om de bloembollen te beschermen tegen vorstschade en om verstuiving tegen te gaan. Hazen Kieviten Eenden en Patrijzen maken daar dankbaar gebruik van.
-
-
-
-
-
-
Om de kwetsbare patrijzenpopulatie te helpen is schuilgelegenheid
na het rooien noodzakelijk.
-
-
-
-
Het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels op de percelen helpt de populatie patrijzen enorm. Zo is het mogelijk om de populatie te vergroten in de Duin en bollenstreek.
-
-
-
De bloemen worden uiteindelijk gekopt door een kopmachine. Door de bloem van de steel te halen. Gaat de energie terug naar de bol ..de moederbol kan zo extra groeien.
-
-
-
-
-
-
-