maandag 30 december 2019

Baardman


In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) hoor ik in het kanaal het bekende geluid 'Ping ..ping..ping van baardmannetjes. Gelukkig staat er weinig wind en zitten de zeven baardmannetjes hoog in het riet om zich tegoed te doen aan de zaden van het riet.
De Baardmannetjes (Man/Vrouw) - (zeven stuks )
Ochtendgloren ..
Eiland van rolvers
Zaagbek vrouw 
Vulpes vulpes 
Landing ..
Baardmannetjes komen wel meer voor in de Amsterdamse Waterleidingduinen .. en het is ook niet de eerste keer dat ik ze hoor in het gebied.
Zaagbekeenden
Zaagbek man
Spiegelbeeld ..

Baardman
Maar zo dichtbij fotograferen in de awd is me nog niet eerder gelukt. Wel in de OVP ..Zevenhuizerplas (Oud Verlaat) en de Rietputten (Vlaardingen)
Baardmannetjes 
Wilde Zwanen
Wilde Zwanen
Het baardmannetje leeft in de zomer van insecten .. in de winter van rietzaad. Een late vorstperiode maakt veel slachtoffers onder de baardmannen. Zoals in 2018 de Siberische of Russische Beer die toen na een relatief warme periode over het land trok.
Met zon ...
Vorst aan de grond
Prachtige lucht ...
Baardman en baardman vrouw
Bord in de AWD
Hofleverancier van de baardmannetjes in Nederland is wel de
Oostvaardersplassen (OVP) Waarschijnlijk zijn ook deze zeven te relateren aan de Flevopolder waar enorme rietmoerassen de baardmannetjes explosief deed toenemen

Duin
Damhert Bok 
Infiltratiegebied
Het goudhaantje was op zoek naar eten .. tussen de koolmezen en de pimpelmezen voelde hij zich goed thuis. Uiteindelijk ving hij een spinnetje of zoiets.
Goudhaantje - Prooi
Schoffel/Gewei
Vos
Wilde Zwanen met jong
Wilde Zwanen
We kwamen meerdere groepjes wilde zwanen tegen ..Deze wintergasten overwinteren hier in het infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Dodaars
Pannelanderweg