vrijdag 3 januari 2020

Geestgronden

 Landelijk gezien gaat het goed met de populatie reeën (Capreolus capreolus) in Nederland.Naar schatting meer dan 100.000 reeën. Helaas is de populatie reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) nihil. 
(Deze reeën zijn dan ook buiten de awd gefotografeerd)
Reegeit
Reebok en reegeit
De reeën hebben helaas niet meer hun mooie zomervacht ..die glimmend en roodbruin van kleur is. Nee ..in deze periode hebben ze hun grauw en grijze wintervacht die ze beschermen tegen de koude winterperiode.
-

Reebok
Patrijs
-
De Patrijs (Perdix perdix) of Veldhoen staat op de Nederlandse
Rode Lijst als kwetsbaar vermeld. Hier net aan de buitenkant van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) kom ik een zevental patrijzen tegen.
Patrijzen
-
In de mist ...Sprong
-
Sprong
-
Voedselaanbod ..bereikbaarheid (hekwerk/ontbreken cruciale inspringplekken) ..damherten (graasdruk/concurentie) ..verstoring/verontrusting en een gebrek aan bescherming (veilige dekking/rustgebied) zijn enkele oorzaken van de populatiedaling van de afgelopen jaren in de awd
-
-

De paringstijd van vossen valt eind december tot en met februari. Een moeilijke tijd voor de jonge rekels die hun eigen territorium aan het zoeken zijn. Voedselgebrek het verkeer en volwassen rekels tegenkomen zijn maar een paar voorbeelden waardoor jonge rekels sneuvelen.
-
-
-
Tellingen van april 2019 door Versteeg, Van der Baan & Bieze, 2019. Reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland. FBE Noord Holland & FBE Zuid-Holland, Haarlem. (tussen Den Haag en IJmuiden) zijn er minimaal 586 reeën geteld in het plangebied .. 83 meer dan vorig jaar.
-
-
-
-
-
Beheren van het ree vraagt om extra inzicht als het gaat om de biotoop .. een vast aantal per hectare werkt niet bij reeën. Verkeersveiligheid ..schade gewassen ..voedselaanbod ..rustgebied ..en variatie van biotopen spelen een belangrijke rol. (Draagkrachtberekening waarderingsmethode 'Van Haaften”)
-
-
-
Er komt nog een vervolg 
-

...