vrijdag 20 december 2019

Otter Oostvaardersplassen


Otter – Luta lutra (Europese Otter)
De kans om een otter overdag tegen te komen in het wild is niet erg groot .. het zijn namelijk nachtactieve dieren. Hier in de 'Oostvaardersplassen' hebben we een geluksmoment als deze otter zich overdag laat zien.
Otter
Otter
Wilde Zwaan ..
Otter
In 1988 was dit soort in Nederland uitgestorven. .. via een herintroductie project waarbij er 31 buitenlandse otters zijn uitgezet is de populatie gegroeid naar 360 (telling winter 2018/2019).


Otter
Zeearend
Wilde Zwanen..
Zeearend ..
Het grootste gevaar voor de otters is wel het verkeer .. in 2018 werden er bijna honderd aangemeld die waren doodgereden. Het verbinden van natuur is daarom noodzakelijk om een gezonde populatie te behouden.
Slechtvalk
Konik
Otter
Otter
Konik
Het grootste gevaar voor de otters is wel het verkeer .. in 2018 werden er bijna honderd aangemeld die waren doodgereden. Het verbinden van natuur is daarom noodzakelijk om een gezonde populatie te behouden.
Konik ..
Konik - Symbiose
Wilde Zwaan ...
Otter
Wilde Zwaan
Hopelijk houden ze met het droogleggen/uitbaggeren om rietmoeras te realiseren in dit natuurgebied rekening met de otters en bevers als ze het gebied opnieuw gaan inrichten als Europees vogelreservaat
Otter
Buizerd
Otter
.... Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
De Vos
Predator brengt in een gezond ecosysteem de balans.
Vulpes vulpes
Dama dama ..
Als de balans weg is in een natuurgebied en insecten en vogels verdwijnen .. Dan is het zoeken naar een schuldige niet zo moeilijk
Vos
Ontmoeting ..
-
Vossen 
Pas als ze verdwenen zijn en men ziet geen/te weinig  verandering .. dan pas realiseert men dat er andere factoren er aan ten grondslag hebben gelegen.
Vossen ..
Vulpes ..
De rest vervaagd ... 
Madelief
Natuurlijk is beheer soms noodzakelijk .. maar zoek ondertussen ook naar andere oorzaken.
Zodat we niet achteraf moeten constateren dat tunnelvisie een achterstand heeft veroorzaakt.