woensdag 5 december 2018

Roerdomp

De rust van het gebied Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een schijnbare rust. Natuurbeheerder Waternet heeft van het mooie Natura 2000 gebied de laatste jaren een bouwput en jachtgebied gemaakt waar groot materieel voor verstoring en schade zorgt. 
Zandvoort
Damhert - Dama dama
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
Eerst in de "Haasvelderduinen" waar veel bos en struweel moest verdwijnen om het gebied weer open en dynamisch te maken .. Vijfendertig stuifkuilen en het afschrapen moesten de natte duinvalleien en stuifduinen weer terugbrengen. Dat was nog enigszins te onderbouwen..  
Damhert - Dama dama
Wilde Zwanen .. Gebied "Paradijs" ..Cygnus cygnus
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Al snel ziet Waternet een verdienmodel in bomen kappen. Onder het mom ...voor eigen gebruik worden er weer 1400 bomen gekapt.
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Roerdomp - Botaurus stellaris)
Een kaalslag zorgt weer voor schade door groot materieel. Gezichtsbepalende bomen verdwijnen als sneeuw voor de zon.Damhert - Dama dama
Vos - Vulpes vulpes
Maar Waternet heeft de smaak te pakken .. 
Een nieuwe bosbeheervisie (Werkplan) moet ruimte geven voor één tot twee procent per jaar van het gehele bos.Waternet wil steeds weer een bosdeel op de schop nemen. Onder het mom van verrijking gaat Waternet door met boskap. Inkomsten genereren over de rug van natuur.

Vos - Vulpes vulpes
Damhert - Dama dama
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
Deze IJseend is niet in de Amsterdamse Waterleidingduinen gefotografeerd ..maar in het Noord Hollandsch Kanaal - Alkmaar. Een prachtige eend ..die zeldzaam is als gast in de binnenwateren van Nederland.
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
Deze prachtige ijseend liet zich hier mooi fotograferen .. 
Geweldig die oorwarmers :) Normaal gesproken overwinteren ze in de Oostzee ..
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
IJseend - Clangula hyemalis
We gaan weer verder met de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) Waar we ook een vogel tegen kwamen die best zeldzaam is .. en ook bekend staat om zijn mooie staart ..De Pijlstaarteend.
Pijlstaarteend - Anas acuta
Ekster - Pica pica
Ekster - Pica pica
Eksters zoeken over het algemeen hun voedsel op de grond ... maar
hier krijgen de herten een speciale beurt ..waarbij de ekster(s) de parasieten van de damherten opeten .. Een ander hert wat verderop staat ook te wachten op een schoonmaakbeurt
 Aarde is duidelijk rond ...
Damhert - Dama dama
Vos - Vulpes vulpes
Meer over het kappen van bomen Zie :
Stichting Natuurbelang Nederlandhttp://www.natuurbelangnederland.nl/
Stichting Herstel Inheems Duinhttps://nl-nl.facebook.com/Herstel.Inheems.Duin/
Damhert - Dama dama
Wordt vervolgd .......