woensdag 9 mei 2018

Lepelaars Kolonie

-
Een reigerkolonie in de 'Oeverlanden van de Liede' lag ten grondslag aan de lepelaarskolonie in dit kleine maar waardevolle moerasbos .. Achter een tankstation en de drukke A200 broeden tegenwoordig een tiental lepelaars.
-
-
-
In het voorjaar zien we ze terug komen uit hun zuidelijke overwinteringsgebied  .. Ze komen langzaam maar zeker binnen druppelen ..
-
-
-
Ook hier in een nog relatief jong natuurgebied 'Ruygeborg' die als verbinding tussen de 'Groene Jonker' en 'Nieuwkoopse plassen' een zeer grote waarde heeft en gaat krijgen in de toekomst zien we de lepelaars. (Herman en Ik)
-
-

-
-
De eerste broedparen werden door Rein Leguijt ..Beheerder van Landschap Noord-Holland gemeld in 2004. Kranten en de regionale TV maakte het wereldkundig. Alleen de Blauwe Reiger was niet zo blij met de komst van de lepelaars. ..
-

-
Was men toen gewend dat lepelaars overvlogen en verder noordwaarts trokken ..richting Veerpolder ..Binnenpolder.  Nu bleven ze onbegrijpelijk op zo'n drukke plek hangen om te broeden ...
-
 -
-
-
 -
Niet voor te stellen dat er in de jaren zestig .. nog maar 150 broedparen waren in twee kolonies. Alleen in het Naardermeer en in het Zwanenwater (Callantsoog) .. Als je dan nagaat dat ze gemiddeld 28 jaar oud worden .. dan zou je verwachten dat het niet zo moeilijk moet zijn om een gezonde populatie in stand te kunnen houden
.-
Deze is van 2018
Helaas was alles dit jaar behoorlijk dicht door het bladerdek.
Hier onder een paar van dat jaar daarvoor..
-
-
Lepelaars blijven hun leven lang trouw aan hun partner .. maar ze zoeken graag het gezelschap op van andere lepelaars .. In een kolonie leven is veiliger.
 -