maandag 17 oktober 2016

Het Roer Moet Om!

Nog even en dan is het boegbeeld van de (AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen ..Het Damhert ..Vogelvrij.
Voor veel mensen was het zichtbare wild (Damherten) de grootste reden waarom ze de awd bezochten ..En nu  ..nu moeten er duizenden herten worden afgeschoten .. Niet meer het humane reactief beheer ..maar afschot!
De werkelijke reden is..Zie: KLIK
Natuurlijk gaat dat gevolgen hebben voor de toekomst.
-
Een ruit ingooien is zo gebeurt ...
Het maken gaat een stuk langer duren. 
(Even beluisteren)
Vandaag gaan Gert Hartman ..Deborah Hartman ..Marjan Hartman ..Joop Zandbergen ..Herman Versteeg ..Peter Bravenboer en ik ..bij volle maan (16 oktober) bij ingang "De Zilk"' de Amsterdamse Waterleidingduinen in. (Foto links Gert Hartman)
De Maan staat tegenover de Zon aan de hemel
Hierdoor is de maan vrijwel de hele nacht zichtbaar.
-
-
De bronst damherten valt in week 41 42 en 43 Dus eigenlijk deze week ....DE bronstweek van de damherten.      Een spektakel die hier (nog) in de Amsterdamse Waterleidingduinen van dichtbij te bewonderen is.
-
-
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van natuurgebieden in Nederland .. Dit groene netwerk moet versnippering tegen gaan en de overlevingskansen van dieren en planten vergroten. Ook het damhert profiteert daarvan (belofte)      zie links (Voorstel Recoduct) .. Profiteert?  Ja ..maar eerst reduceren door afschot!
(Zichtbaar wild)
Dierenbescherming ..Faunabescherming ..PvdD en 17.099 handtekeningen .van hoofdzakelijk bezoekers van de awd zijn tegen afschot van damherten.
(In de Spiegel)
De enquête van Natuurmonumenten wees ook uit:      De Natuur bepaalt zelf hoeveel dieren in een gebied kunnen leven. En dieren niet laten lijden ... dus reactief beheer.
-
De Mensheid moet anders gaan denken ..andere prioriteiten stellen om te voorkomen dat het bestaan van de mens ook in gevaar komt. Doorgaan zoals het nu gaat is geen optie.
- Laat een onafhankelijke commissie van wijze mannen/vrouwen natuur centraal stellen ..en de lijnen
uitzetten voor een betere toekomst voor natuur en mens.
(Samen moeten we verder ..)
Marianne Thieme/Ewald Engelen: De kanarie in de kolenmijn. Verkeerde meetinstrumenten: Van alles wordt de prijs bepaald ..van niets de waarde. Groeicijfer van de economie wordt niet verlaagd door de milieuschade die bedrijven veroorzaken... terwijl de kosten van het opruimen (en gevolgen) deze wel positief beïnvloeden.
-
Eerder die week was ik met Cees v Ginkel en Jody Zweserijn in de awd  in het gebied "Eendenvlak" .. We zagen ze vechten de heren ... tegen de slaap weliswaar:) 
-
-
-
Vlaanderen telt 30.000 vossen .. 11.000 worden er per jaar gedood door jagers onder het mom van natuurbeheer ... Vossenjacht is overbodig ..en volgens onderzoek zelfs niet gewenst!                Teken de petitie KLIK