dinsdag 22 september 2015

Bram van Liere / Johnas van Lammeren PvdD

Bram van Liere bioloog en statenlid PvdD
Johnas van Lammeren Gemeenteraadslid voor de PvdD
Het sprookje van de nobele jager ..het idee dat de mens nodig is om evenwicht in de natuur te herstellen ..is een gevaarlijke mythe.
We zouden vertrouwen moeten hebben in de zelfredzaamheid van de natuur. (Trouw 5 september 2015)
De immense soortenrijkdom op deze aarde is niet te danken aan ingrijpen van de mens ..Integendeel ..in Nederland is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over.
Dat heeft alles te maken met de intensieve landbouw ...de vervuiling van het milieu en andere menselijk handelen. Nederland heeft met minder dan 12 procent van zijn oppervlak de minste natuur in de EU.
Die paar resterende natuurgebieden hebben bovendien ernstig te lijden onder een tekort aan schoon water ..teveel meststoffen en landbouwgif.
-
Het is daarom een absurde gedachte dat de damherten in de Waterleidingduinen de doodstraf verdienen omdat zij de biodiversiteit zouden bedreigen ..Dat Waternet hierin meegaat ..heeft niet zozeer te maken met hun onderzoek ...daarin komt het woord biodiversiteit niet eens in de conclusies voor. Het heeft meer te maken met hun opvatting over hoe natuur er uit "hoort' te zien.

Het grazen van damherten draagt aantoonbaar bij aan het behoud
van het Europees beschermde grijze duin ..door woekerende grassen kort te houden.
-
-
Planten die voor herten niet-eetbaar zijn ...zorgden voor een spectaculaire toename van de keizersmantel ..een prachtige vlinder Dieren doden om de natuur te beschermen ..getuigt van een menscentrale visie ..De jacht is één van de grote oorzaken van de vernietiging van de biodiversiteit in de wereld.
-
22 september ..Staatssecretaris Sharon Dijksma is bijna klaar met
het aanwijzen van de 160 natuurgebieden ( nu 154) die het Natuurnetwerk Nederland (EHS) gaan vormen ..

Het netwerk van natuurgebieden moet de planten en dieren die op land en zee leven beschermen zodat die soorten blijven bestaan
-
In dit blog ...damherten AWD ..en Paddenstoelen  Koninklijk Landgoed "De Horsten"