maandag 29 december 2014

Wild Amsterdamse Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan Ghita Herman en ik in de vroege morgen op zoek naar de big three ..
 ..Ree Vos en Damhert
Eigenlijk drie dieren die relatief gezien nog maar kort voorkomen in de AWD ..De Reeën 1950/55 de Vos 1930 en de Damhert 1973
De Damhert
De eerste damherten werden in 1973 gezien in de awd ..Veel later zijn daar uitgezette en ontsnapte damherten bij gekomen.... De uitgezette damherten waren eigenlijk illegaal uitgezet door een particulier. 
In 1983 Besluit men om de damherten af te schieten ..
Waternet stemt in ..om deze exoten te verwijderen ..maar het gebeurde niet.
-
Ook Reeën zijn waarschijnlijk uitgezet in de AWD ...Ze werden niet bejaagd en de populatie nam al snel toe tot zo'n 400 ..Op dit moment is de populatie reeën zo'n 15 tot 20 in de awd ..Zelf denk ik dat het heeft te maken met de verstoring (groot aantal bezoekers / struiners) Andere geven de schuld aan de populatie damherten 
-
In de awd werd rond 1930 een vos gesignaleerd ..één van de laatste zwerfvossen die omstreeks 1930 werd neergelegd veroorzaakte het ontstaan van de namen "Vossenvlak" en "Vossenberg" (awd) En in 1938 werd er een vos geschoten in de duinstreek (Haarlemmerhout) ..niet ver van de awd.
In 1924 en 1925 liep er een vos rond in Meijendel ..die is in 1926 geschoten ..In 1934 ontsnapte er twee vossen uit gevangenschap (Meijendel) ..Ook deze twee vossen zijn geschoten (de laatste in 1936)
In januari 1952 werd opnieuw een vos waargenomen in de awd ..en er werd een hol gevonden ..De jachtopziener ging tot uitgraving over ..en schoot de vos ...Uitgaande van 1968 als jaar van de vestiging van de huidige vossenpopulatie ..Heeft de vos zich uitgebreid van Hoek van Holland tot Den Helder.
De vos kwam in de vijftiende eeuw in de duinstreek voor..
En is toen in de middeleeuwen verdwenen (ten behoeve van de kweek van het konijn) 
Stuifduinen
Archeologisch onderzoek heeft vossen opgeleverd in o.a. Zwaagwijk/1400 v.Chr.
Vlaardingen/300 v.Chr. Valkenburg (Z-H) 200 v.Chr. en in Noordwijkerhout/2000 v.Chr.
-
Damherten horen nu thuis in de awd ..en van overpopulatie is geen spraken Natuurlijk zijn er mensen (belanghebbende) die constant willen bewijzen dat er teveel damherten zijn of dat de populatie schade brengt aan de natuur / biodiversiteit. Maar dat heeft dan meer te maken met het (r)ecoduct "Zandpoort" 
Zolang beheerders..WBE ..Jagers en Belanghebbende de tellingen verrichten 
Heb ik persoonlijk mijn twijfels bij de tellingen van de herten.
Als één van hen die tellingen verricht schrijft :  "één ding is zeker,als er ooit geschoten gaat worden zullen de herten onwijs lekker smaken. Niets aan verpest" ...En dat geeft maar weer aan waar hun belang ligt.
Voorlopig neemt het aantal bezoekers toe ...En dat is grotendeels te danken aan de zichtbaarheid van wild