vrijdag 13 september 2013

Boommarter AWD ( Bram Hoogkamer )

- Voorlopig hoeven gezonde damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet voor hun leven te vrezen .. De Amsterdamse gemeenteraad nam woensdag een motie aan waarin B&W wordt gevraagd alleen zogenaamd 'reactief beheer toe te passen.- Begin deze maand stond er in de krant dat de zeldzame boommarter was gespot in de duinen van Meijendel en Berkheide in Wassenaar ..Medewerkers van drinkwaterbedrijf Dunea waren zeer blij met deze vondst ... Nu kreeg ik via mail foto's van Jacqueline en Bram met o.a. de Boommarter in de Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD )- Nog even de tijd gehad om vroeg in de morgen naar de Amsterdamse waterleidingduinen ( AWD ) te gaan .. En daar was deze vos druk in de weer om muizen te vangen. Deze predator die vaak negatief in de publiciteit komt ..bewees maar weer eens zijn nut in het ecosysteem .
Via Mail:
Beste Henk,
In een eerdere correspondentie hebben wij het al gehad over de AWD.
Vandaag was ik in Amsterdam i.v.m. het protest. In de bijlagen heb ik
foto's hiervan. Als je wilt mag je deze gebruiken voor jouw weblog. Zelf
heb ik er ook een blog aan besteed, zie: KLIK
Vriendelijke groeten, Willem Croese
 • Voorlopig hoeven gezonde damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet voor hun leven te vrezen. de Dierenbescherming haalt  voorzichtig opgelucht adem.
 • Alleen zieke en verzwakte dieren worden deze winter door afschot uit hun lijden verlost.
 • De Amsterdamse gemeenteraad nam woensdag een motie aan waarin B&W wordt gevraagd alleen zogenaamd 'reactief beheer' toe te passen.
 • Net als in de Oostvaardersplassen krijgen de dieren nu een genadeschot wanneer dat nodig is om onaanvaardbaar lijden te voorkomen.
 • Tot nu toe was het devies van de gemeente om zo min mogelijk in te grijpen, maar nadat er afgelopen winter een aantal herten de hongerdood stierf, wil nu een meerderheid in de Raad dat de herten die ondraaglijk lijden worden doodgeschoten.
 • Daarnaast moet er na de winter een evaluatie volgen van deze vorm van beheer.
 • Tevens zullen de uitvoerders in gesprek gaan bij de beheerders in de Oostvaardersplassen om kennis te vergaren over hoe dit beheer zo goed en diervriendelijk mogelijk uit te voeren.
 • De PvdA diende de motie in die werd gesteund door een meerderheid van de Raad, met name door D66, SP, PvdD en Red Amsterdam.
 • "Dit is verreweg de beste keuze voor mens, dier en natuur", schrijft Eva van Joost van de Amsterdamse Dierenbescherming in een reactie.
 • "Veel beter dan de keuze voor proactief beheer die wethouder Gehrels voorstelde, waarbij zonder gegronde argumenten een groot aantal gezonde herten uit de populatie zou worden geschoten.
 • We roepen de wethouder op om de breed gesteunde motie tot uitvoering te brengen".
  ( Mail Marcel Vossestein )
( Foto Bram Hoogkamer )
Mail van Bram Hoogkamer..
Henk,
Moest toch weer fotootje naar je toe sturen hoor.
Na alle ophef over de wassenaarse boommarter heb ik een foto van een pannelandse! Mijn vriendin is ook awd verslaafd geworden en is gepromoveerd tot meester-spotter. Zij heeft de boommarter gespot aan het begin van de duizendmeter weg.Samen gaan we nu regelmatig op pad richting de vossen of andere routes. Tevens heb ik er nog een foto bij gedaan van een damhert kalfje van nog geen uur oud.
Hoop dat je het op prijs stelt.
Vriendelijke groet van Jacqueline en Bram.
( Foto Bram Hoogkamer )
Een prachtige waarneming ... in de AWD ..en nog op de foto ook!
De eerste boommarterwaarneming in de awd dateert uit 2003 ( Fred Koning )
in 2005 ( Hans Vader / Gerard van Went en Fred Koning )
En op 20 februari 2008 nam Clarence Wever zelfs als eerste de boommarter op de foto ..
Vroeg in de AWD ..

Het is altijd leuk om een vos op grote afstand te volgen ..zeker als hij dan achter de muizen aangaat ..In eerste instantie denk ik dat hij wat ziet in de boom ..maar al snel heeft hij alleen aandacht voor de muizen.
-
-
Deze morgen ga ik ook nog even langs de bronstplek ..Eén damhert is bezig met zijn bronstkuil..Nog even geduld en de voorbronst begint..Afgelopen winter zijn er juist veel herten ( mannetjes ) doodgegaan ..En dat gaan we zeker merken met de bronst.