woensdag 27 maart 2013

Wandelen in de AWD


( AWD ) Amsterdamse Waterleidingduinen
Vandaag 26 maart 2013..
Normaal gesproken heb ik een voorkeur voor watergebied en duingebied
Maar met die snijdende oostenwind loop ik liever in het bos-gebied dan in het open duingebied ... De meeste beesten denken er trouwens ook zo over :)

Gelukkig staat er een heerlijk zonnetje ..En is het zo uit de wind zelfs een genot om  buiten te wandelen.
Ik kom hier vandaag weer veel reeën tegen ...zouden het nakomelingen van Trees* zijn?

Een volwassen ree heeft geen natuurlijke vijanden ..
Toch worden er relatief maar weinig kalveren volwassen in de AWD..
Reebok en Reegeit

Een predator als de vos heeft daar een groot aandeel in .Jagen doen ze hier in de awd ..al jaren niet meer ..Men had dan ook verwacht dat de populatie enorm zou toenemen ..maar dat bleek niet zo te zijn ... De sterfte en aanwas bleef redelijk stabiel ......Per 100 ha een reeën-dichtheid van 6,8 (Weer een teken van zelfregulering)
Bastgewei ..
-
UIT ARCHIEF
=====
( Links "70 Bunders" en Rechts "Beukenlaan")
* Trees .. ( Reegeit ) werd 20 oktober 2000 gevangen bij de "Berg van Dorus" (dat is rechts bij ingang "De Zilk" ...Richting "70 Bunders")  en kreeg in het kader van het onderzoek een halsband om met een zender ..
 Zo konden ze haar volgen.. en haar leefgebied  bepalen ..Op 12 december 2007 werd Trees dood gevonden..ze was toen zo'n negen/tien jaar oud .. (Reeën  kunnen zo'n tien / twaalf jaar oud worden)
( Deze reebok heeft er duidelijk één gehad - Rechts bij Oase )
Door de jaren heen zijn er meerdere reeën en damherten voorzien van een zender ..
=======
Verder met de wandeling
( Boomkruiper )
Heerlijk in het zonnetje .. is ze toch alert ...
In dit gebied ...veel kieviten 
En in de verte enkele damherten..De lucht is helder blauw ..het is dat die oostenwind er staat anders had het qua zon een heerlijke lente dag geweest.Ik heb nog overwogen de duinen in te trekken ..maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan .. mij te koud :)
-