woensdag 31 december 2008

Witte Wereld AWD

Vandaag moesten we wel naar het AWD want eindelijk hadden we ons witte wereldje waar we op zaten te wachten.
Ik sprak af half twee bij Panneland te wezen.
Zelf was ik niet echt prut.......maar ja.
Ik Gert en Bart gingen voor de vos , die beter te vinden en te zien is in een witte wereld.
Maar vandaag gaan we geen vossen zien , helaas.
Ik moest even wachten op het parkeerterrein en nam deze foto van meneertje winter.
Bij de ingang hangen wel meer gevonden spullen.
Deze Ekster steekt mooi af.

Bijgeloof

Ekster op de uitkijk
In de loop der eeuwen duikt de ekster vaak op in het bijgeloof. Volgens een Waalse en Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de gekruisigde Jezus spotte, werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw.Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit volksgeloof, zoals 'eksteroog'.Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. Zo zouden ze een naderende oorlog voorspellen wanneer ze zich in grote aantallen verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn. Ook het weer zou slechter worden wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders.Onder zijn tong zou de ekster een druppel duivelsbloed dragen. Eén ekster brengt onheil, twee daarentegen geluk.
Lange Hoeken - Richting Vinkenveld
Op het Vinkenveld lopen enkele hindes.
En op het Achterste Panneland is een klein hertje zo brutaal om zijn tong uit te steken.
Gelijk heeft hij.
Hij is in zijn korte leventje al heel veel keren op de foto gegaan denk ik.
Hij is wel leuk!
En de laatste keer dit jaar....De Snoek!
Herten op het Kattenveld ..Helaas geen vos te bekennen.
Middenveld.
Op het Middenveld lag dit , Maar wat het is ??
Onbekend..
Knobbelzwaan.
Watervogels.
Grote Zaagbek Zaagbek (Mergus Merganser)
Bedreigd of niet? Maximaal 24% van de Noordwest-Europese populatie van de grote zaagbek verblijft 's winters in Nederland. Dat is een fors aantal vogels, die het belang van een goed beheer van zoete wetlands in Nederland nog eens onderschrijven. Hoewel de tellingen zeer wisselende aantallen opleveren (deels een gevolg van de gebruikte methoden), lijken de aantallen overwinteraars op het IJsselmeer achteruit te gaan. Mogelijk is dit te wijten aan een verminderde beschikbaarheid van spiering.


We namen het paardenpad dat evenwijdig loopt aan het Nieuw Kanaal bij Ruigenveldsberg.
Daar kwamen we veel hindes tegen.
En wat ons vandaag opviel is dat er weinig mannetjes damherten waren.
In de verte hoorde we jachthoorns , het geluid kwam van uitgang/ingang Panneland.
En ja hoor.........een soort feestje van jagers of zo bij het pannekoekenhuisje.
Wat vooral opviel was dat er nog heel veel mensen naar binnen gingen het awd in terwijl het donker begon te worden.
De jachthoorn bekleedt een belangrijke plaats in het leven van de mens en de natuur. In dichte bossen en in onoverzichtelijke velden, waar de menselijke stem ontoereikend bleek, was de jachthoorn het allereerste gebruikte middel om signalen door te geven.In veel latere fase van de muziek ontwikkelde hij zich tot een volwaardig instrument dat bij vele toondichters een ‘concerterende’ rol vervulde.Tegenwoordig is de jachthoorn zijn functie als communicatiemiddel in de jacht verloren. Ze hoort er nog wel bij, maar neemt meer de rol over van een positief sfeerelement.