zondag 27 juli 2008

AWD Vroegertje

We vertrokken met z'n vijven om kwart voor zes bij Panneland en er stond toen één auto op het parkeerterein van Panneland-Vogelezang.
Het was een beetje heiig en alles was vochtig.
Eerlijk gezegd viel het een beetje tegen qua hertjes.................maar ja.
De paddenstoelen en de vos maakte dat weer volledig goed.
Paddenstoellen op het Middenveld
We trokken door het Middenveld richting Klompenpan waar we toen de vos met jongen gezien hadden.

Helaas zagen we daar geen vos.


We liepen van Klompenpan richting Groot Zwarteveld en vlak bij de keet (punt van het verbrede - Zwarteveld Kanaal) kwam de vos onze richting in.

Hij had ons duidelijk gezien en ging gewoon rustig zijn eigen gang.
Hij stak de weg over (nog duidelijk mistig op de achtergrond)Hij liep langs de keet en was alleen bezig zijn territorium af te bakenen.

Afhankelijk van het voedselaanbod in het territorium zal de hoeveelheid individuen en het aantal geboorten aangroeien of afnemen. Op die manier is de vos perfect in staat om zonder hulp van buitenaf het aantal individuen te regelen zonder een bedreiging of verstoring voor de andere aanwezige dieren of de mens.
In een woest gebied, bijvoorbeeld het hooggebergte kan een territorium 1.200 ha groot zijn. In onze streken, weide, park afgewisseld met dorp of stad is zijn territorium veel kleiner, maximum 110 ha.

Geur en geluiden als communicatiemiddel
Vossen bakenen hun territorium af met een geurspoor. Geuren zijn naast lichaamstaal en geluiden dan ook een belangrijk communicatiemiddel in de vossenwereld. De vos beschikt over een paar geurklieren. Die klieren verspreiden een geur eigen aan het individu waarmee de vos bewust of onbewust zijn aanwezigheid wil bekendmaken.

Celina vroeg wat het geluid was van een vos (moest het antwoord schuldig blijven) en heb het even op internet opgezocht.

Vossen hebben een repertorium van geluiden gaande van een schreeuwerig hees gehuil tot een
wow-wow geblaf van de moertjesvos. Dit geblaf produceert zij vooral in de paartijd (december, januari) om mogelijke partners te lokken. Een vossenpaar is monogaam en blijft jaar na jaar trouw aan elkaar, tot een van de partners wegvalt.
Ze nemen bepaalde lichaamshoudingen aan, om te communiceren met soortgenoten. Ze stellen zich speels, agressief, onderdanig of superieur op. Een angstige vos legt zijn oren naar achteren en maakt zich klein tegenover een soortgenoot.

We staken het Groot Zwarteveld over en ook daar zagen we een vos (in de nevel en enkele damhertjes).
De vos was op een te grote afstand om er een foto van te maken.
Bakkie! ......met uitzicht over het Schuster Kanaal
Ik had dit (niet deze foto) al eens eerder geplaatst.

Veel mensen denken dat alle muizen knaagdieren zijn. De Spitsmuis is geen knaagdier. Hij komt uit de familie van zoogdieren uit de orde mollen en spitsmuizen. Deze familie bestaat uit ongeveer 400 verschillende soorten. Dit is één van de grootste zoogdierfamilies. De Spitsmuizen zijn kleine muisachtige dieren met een spits toelopende snuit. Ze hebben korte poten, kleine ogen en een goed ontwikkeld gehoor en reukvermogen. Tevens zijn ze kortharig en bruin tot grijs van kleur. Ze leven vaak alleen en zijn zowel overdag als 's nachts actief. Je hebt insecteneters en alleseters.
Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Huisspitsmuis
Tuinspitsmuis
Veldspitsmuis
Wimperspitsmuis
Waterspitsmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Eenden (Schuster Kanaal)

Hoeveel soorten paddestoelen zijn er?
In Nederland zijn er rond de 3500 soorten paddestoelen, d.w.z. alleen de soorten met vruchtlichamen groter dan à 2 mm. Die noemen we Macrofungi. Dat is meer dan het dubbele van het totaal aantal soorten planten in Nederland. Het totaal aantal soorten schimmels (dus ook diegene met kleine vruchtlichamen, de z.g. Microfungi) ligt veel hoger. Dat zijn er alleen al in Nederland vele duizenden en op de gehele wereld misschien wel 100.000. Vele soorten zijn nog onontdekt.