zondag 7 juni 2020

Dauwtrappen


Het mooiste moment in de natuur is wel de schemertijd/ochtendschemering. De overgangsfase van nacht naar dag .. het moment dat nachtdieren en schemerdieren langzaam de dekking opzoeken. En dagdieren de regie gaan overnemen en uit de dekking komen.
-
-
-
-
-
-
De tekst van kleinkunstzanger Zjef Vanuytsel ..

DE ZOTTE MORGEN
De nacht sluipt weg de lucht verbleekt ..de schimmen vluchten zwijgend En aan de verre horizon begint de zon te stijgen.
-
-
-
En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad .met in zijn schoot geborgen ..de zotte morgen. Nu kleurt de einder rood en valt de kou zacht door de ramen ..De stille vlucht voor al't lawaai dat opstijgt uit de straten

-
-
-
-
-
En daar is dan de morgen weer een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen ….. De nacht ..de dromen.

-
-
Rups Sint Jansvlinder (Zygaena filipendulae)
-
De stad wordt wild en auto's razen Door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven .. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens want hun lied wordt nu door niemand meer begrepen
-
-
-
-
-
Mensen lopen naast elkaar ..een verre groet een stil gebaar.
Want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld herneemt zijn zotte morgen ..Het ritme van de zotte morgen.
-
-
Duinparelmoervlinder
Maar't land zelf slaapt zijn roes nog uit .. diep onder't loof
verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid dóneindige rust verstoren.
-
-
-
Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft ….Wordt hier bij't ochtendgloren de dag geboren.
-
-