donderdag 9 januari 2020

Strandreservaat Noordvoort


We bezoeken het strandreservaat 'Noordvoort' tussen Noordwijk en Zandvoort.Het strand tussen paal 70 tot 73 is rustgebied en mensen kunnen via de zeereep hun wandeling vervolgen om zo het strand drie kilometer te ontzien van verstoring.
Noordvoort
Richting Noordwijk
Stuifkuil ..
In de zeereep zijn in 2013 stuifkuilen gemaakt .. om de duinen weer dynamisch te maken.
Vulpes vulpes
Roodborsttapuit vrouwtje
-
Beheer op processen om biodiversiteit en pioniersgasten een kans te geven. Rust regen wind en water gaan uiteindelijk vorm geven aan dit gebied
Dama dama
Noordvoort
Damhert Zeereep
Zeehond - Gewone Zeehond
De rust op het strand moet op lange termijn zeehonden zeevogels strandvogels en trekvogels aantrekken.
Richting Zandvoort - vanaf Noordvoort
Zeehond ..
Damherten Zeereep
Buiten de awd
Ree
Knabbelaar
En in de zeereep hoop je op de patrijs ..leeuwerik ..nachtegaal...paapje ..wulp ..koekoek ..beflijster ..piepers en tapuiten. Een overvliegende velduil noem maar op.
Varen
Blad
Ach .. ook al haal je maar twintig procent van dit alles .. dan heeft het een grote bijdrage geleverd aan natuur en mens. Het uitzicht van 360 graden vanaf de uitzichtpunten waren geweldig.

Bokeh ..
Zandvoort ..
Duin en Vos
Stuifduin ..
Ree
-
Koning Winter ..
Wilde Zwanen