zaterdag 25 januari 2020

Velduil

De Velduil (Asio flammeus) staat als kwetsbaar en schaarse broedvogel op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Het zijn echte zwervers die op grote populaties woelmuizen/muizen afkomen.
Velduil  (Asio flammeus)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Paarse Strandloper (Calidris maritima)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Velduil  (Asio flammeus)
Zo zaten er in de winter 1948/49 minimaal 2000 velduilen in de Noordoostpolder.Tegenwoordig zijn enkele tientallen al heel bijzonder.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
Eidereend (Somateria mollissima)
Eidereend (Somateria mollissima)
-
Ook deze Eidereenden (Somateria mollissima) waren te zien bij Brouwersdam .. dit soort staat als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN. De eerste Eidereend die in Nederland broedde was in 1906 op Vlieland.
Eidereend (Somateria mollissima)
Eidereend (Somateria mollissima)
Paarse Strandloper (Calidris maritima)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Kuifduiker (Podiceps auritus)
-
-
IJseenden paartje (Clangula hyemalis) bij Brouwersdam .. deze overwinteren in kleine aantallen in Nederland. Een broedpaartje op één van de opgespoten eilanden van de Marker-wadden afgelopen jaar was dan ook een primeur voor Nederland
IJseend (Clangula hyemalis)
IJseend (Clangula hyemalis)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Velduil  (Asio flammeus)
Velduil  (Asio flammeus)
Velduil  (Asio flammeus)

Velduil  (Asio flammeus)
In de vroege morgen was het mistig en grauw … toch heb ik nog geprobeerd de velduilen te fotograferen in de mist.
Velduil  (Asio flammeus)
Velduil  (Asio flammeus)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Steenloper (Arenaria interpres)
Nonnetje (Mergellus albellus)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Vissers
Pier IJmuiden
Wordt vervolgd