dinsdag 6 juni 2017

Natuurlijk Evenwicht

Vossen Deel 3 : Vossenjacht
Op de Britse eilanden kwam in 2004 een einde aan het zogenaamde foxhunting ('Hunting Act'/Labour/Tony Blair) De traditionele vossenjacht is een jachtpartij waarbij jagers te paard een meute honden achtervolgt die een geurspoor volgen van de vos(sen). De ruiters moeten daarbij natuurlijke hindernissen nemen ..zoals hekwerk en greppels en sloten. 
-
-
-
De Britse premier May is een persoonlijk voorstander van de vossenjacht. Ze stelde dat indien ze opnieuw verkozen zal zijn op 8 juni ..een nieuwe stemming over de 'Hunting Act'van 2014 zal plaatsvinden. Ze kan dan rekenen op een ruime meerderheid in het Lagerhuis.
-
-
-

... Maar of er daadwerkelijk draagvlak is voor deze wrede en niet effectieve manier van jacht? ....Van de Britten willen zo'n 83 procent het verbod op de vossenjacht zo houden. dus bij lange na geen meerderheid. (Geen draagvlak dus)
Uit eerder onderzoek van zowel Jaap Mulder ( Bureau Mulder) 
Als het onderzoek van Professor Stephan Harris ( Universiteit Bristol)
Heeft jacht of afschot vossen weinig tot geen nut .. en kan zelfs averechts werken.
-
Roofdieren (predators) hebben een bepaalde oppervlakte nodig om voldoende voedsel te vinden ..Een territorium .. en dat gebied verdedigen ze tegen vreemde indringers/concurrenten. Zijn veel of alle territoria bezet ..dan is de voedselconcurrentie hoog en krijgen de vossen minder jongen.
 -
-
Bij jacht ontstaat er tijdelijk een overvloed aan voedselaanbod .. Het aantal jongen neemt gelijk maximaal toe .. Waar normaal gesproken nog geen 50% van de moervossen meedoet aan voortplanting (Gem. twee/drie jongen) is dat nu 100%  .. In plaats van een gemiddeld aantal van twee/drie jongen ..krijgen nu de volle 100% een vijf tot dertien jongen.
-
Waardoor de tijdelijke predatiedruk op een gebied echt met een mega piek omhoog schiet!
Jagers verstoren op z'n manier juist het natuurlijk evenwicht!
De vos is hoofd-predator en staat bovenaan in de voedselketen
Einde Vossen Deel 3 
-

Deel 1 ; Onderweg  (Welpen) Vossen welp laat zich zien. On my way - Phil Collins (Brother Bear) Resorberen embryo's door niet dominante moervossen. zie: KLIK
Deel 2 : En dan zijn er drie (Zogende Welpen) And then there were tree - Genesis (in the beginning) Follow You ..Follow me. Afwijking aan de Kaak van onderkaak is 7 % korter door inteelt (uitzetten door jagers) zie: KLIK
Dit was Deel 3  ... even wachten op Deel 4