vrijdag 16 september 2016

Imago Amsterdamse Waterleidingduinen.

Vreemd! ..In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) hebben we dit jaar geen begrazing gezien van runderen en schapen .. die normaal gesproken tot doel hadden om vergrassing en verruiging tegen te gaan. Ook waren koeien en schapen belangrijk voor het terugdringen van struik en boomopslag van de Amerikaanse vogelkers.
Nee ..dit jaar even niet.
-
Nee ...Het is zelfs zo sterk ..dat de beheerder van de AWD alles op alles zet om zijn gebied in diskrediet te brengen .. Herten lopen drie hoog ..Vlinders sterven uit .. Konijnen kunnen het niet bij kezen .. planten sterven af ..Er zijn nog maar drie reeën ..er bloeien geen bloemen meer .. bomen zijn kaalgevreten ..alle insecten lopen gevaar .. om de meter sterft er een hert .... ontlasting komt in het drinkwater.. 
-
En om elk grassprietje staat nu een hekwerk. Het is een kaalgevreten hertenkamp. Iedere dag dood en verderf ..ook in het verkeer. En in Zandvoort ...In Zandvoort zitten de herten op de strandstoelen en verjagen het toerisme .. Ze zijn gewoon niet te stoppen die herten!
-
Nee ...ga vooral niet naar de AWD lijkt de beheerder te zeggen! .. U loopt er een trauma op.
-
En weet  u wat er straks gaat gebeuren?  
De Damherten worden afgeschoten .. het ecoduct gaat open .. roosters en afrasteringen worden extra aangebracht en de damherten worden vervangen door koeien en door schapen. Want dat is beter stuurbaar!  En wat schrijft Waternet? :  "Naast de ecologische doelen dragen grazende koeien en schapen bij aan de beleving van het duin voor bezoekers".
-
En we gaan het beleven ..opeens mag dan de beheerder weer positief wezen over de AWD (Nadat hij zijn handen heeft gewassen) .. en als er dan een jaar wat minder vlinders zijn .. dan is dat natuurlijk een landelijk tendens .. 
EN IK ..? 
   Ik maar vertellen hoe mooi de awd is ..en hoe bijzonder.
En dat er geen herten sterven van de honger ..dat dieren zichtbaar zijn en geen stress vertonen .
Dat Miep van vier hoog .. hier puur natuur ziet ...proeft en ruikt.
En moet uitkijken om niet verslaafd te raken aan dit geweldige gebied.
Waar humaan het reactief beheer wordt toegepast.
Zodat dieren niet hoeven te lijden.
Dat boomkikkers en zandhagedissen ..rugstreeppadden ..zonnedauw ..parnassia ..diversen libellen
waaronder de gevlekte witsnuit .. vlinders zoals de  keizersmantel ..argusvlinder ..duinparelmoervlinder ..en de kleine ..eikenpage st jacobsvlinder ..st jansvlinder
en dan nog de honderden paddenstoelen ..planten ..vogels ..insecten enz. juist hier te zien zijn! 
Dat er voldoende voedsel is .. sterker ..voor het hogere gras zijn eigenlijk koeien gewenst.
Dat in combinatie met herten ..die het hogere gras juist links laten liggen.
De heide is nog nooit zo mooi geweest .. en dat zonder schapen (Reeën)
-
Gedeputeerde Jaap Bond vecht al jarenlang voor het afschot van damherten .. Natuurlijk omdat hij ooit de belofte heeft gedaan:  "dat damhert probleem lost zich vanzelf wel op" Eerst het (r)ecoduct ... (Miljoenen) dan zien we wel. En ook Kees Piël (Stichting Herstel Inheems Duin) maakt zich hard voor afschot .. Niet beseffende dat ze vervangen gaan worden door koeien en schapen.
-
 17.099 handtekeningen tegen afschot damherten mocht niet baten. De Dierenbescherming en de Faunabescherming overwegen zorgvuldig de mogelijkheid in hoger beroep te gaan.